Quế Phong- Nghệ An: Tập huấn Chương trình 135

Vừa qua, UBND huyện Quế Phong, Ban quản lý dự án đào tạo cán bộ và hỗ trợ các dịch vụ cải thiện nâng cao đời sống nhân dân đã tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã, thôn bản ĐBKK của 13 xã thuộc Chương trình (CT) 135 của Chính phủ năm 2009.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện CT135 giai đoạn II (2006-2010); các nghị quyết, chuyên đề về sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế; triển khai đề án NQ 30a/CP của Chính phủ về xoá nghèo nhanh và bền vững cho 61 huyện nghèo, cùng một số nội dung về phát triển kinh tế hộ, chính sách hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn và DTTS.

Được biết sau lớp tập huấn này, Ban Chỉ đạo huyện sẽ tiếp tục triển khai mở 13 lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng tại các xã ĐBKK.

Xuân Thống
(Nguồn: Báo Dân tộc & Phát triển - Số 73/2009)

[TT: H.T.N]

 In bài viết
Văn bản điều hành