Quế Phong: Hội thảo về hỗ trợ kỹ thuật quản lý Chương trình 135 giai đoạn II

Để thực hiện tốt chương trình dự án 135 giai đoạn 2, Ban Dân tộc miền núi Nghệ An đã tổ chức tập huấn và trực tiếp hướng dẫn lập kế hoạch có sự tham gia của người dân. Tổ tư vấn Trung ương và nhóm hỗ trợ địa phương sẽ tư vấn cho bà con những thắc mắc xung quanh dự án hỗ trợ kỹ thuật quản lý chương trình 135 giai đoạn II, qua đó kết hợp lấy ý kiến của nhân dân.

Hỗ trợ kỹ thuật quản lý chương trình 135 giai đoạn II sẽ có 4 hợp phần chính là: Hỗ trợ phát triển sản xuất; Hỗ trợ xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng; Hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản, cộng đồng; hỗ trợ phát triển đời sống và trợ giúp pháp lý.

Dự án này thực hiện ở 4 xã điểm, gồm 2 xã của huyện Tương Dương và 2 xã Châu Thôn, Tiền Phong của huyện Quế Phong. Trong chương trình này, mỗi huyện sẽ chọn các xã điểm, thôn điểm để thực hiện. Thôn Long Quang được chọn là thôn điểm của xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

(Thanh Xuân)
(Nguồn: truyenhinhnghean.vn)

[TT: H.T.N]

 In bài viết
Văn bản điều hành