Quang Minh cần lắm một trường mầm non cho học sinh dân tộc thiểu số

Xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là xã mới được thành lập gần 2 năm nay. Trước kia Quang Minh là một phần diện tích thuộc xã Tân Quang. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư theo chương trình 135 như đường, trường, trạm, điện phần lớn nằm trên đất Tân Quan.

Sau khi được thành lập cơ sở hạ tầng của xã Quang Minh còn yếu kém, một số tuyến đường cấp phối xuống cấp, vẫn còn một ấp chưa có điện. Đặc biệt hiện xã chưa có trường mầm non. Theo cô Phạm Thanh Thủy - Quyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Minh cho biết: Nhà trường có 9 giáo viên và nhân viên. Trường có 105 cháu, trong đó có 80 cháu là học sinh dân tộc thiểu số. Trường có 3 điểm lẻ ở các ấp Cây Gõ, Sóc Tranh 3, ấp Sóc Ruộng đều mượn tạm phòng họp của Nhà văn hóa cộng đồng để làm lớp học. Ban giám hiệu phải thuê lại nhà dân để làm phòng họp. Hiện nay nhà dân lấy lại nên Ban giám hiệu không còn nơi làm việc. Nếu vào năm học mới Trường sẽ có 5 điểm lẻ/5 ấp cần có phòng học. Riêng điểm lẻ tại trung tâm xã, Ban giám hiệu phải mượn của Trường Tiểu học.

Ông Lê Trọng Thuật - Trưởng phòng Giáo dục-đào tạo huyện Chơn Thành cho biết: Địa phương đã cấp hơn 1 ha đất nhưng chưa có kinh phí để xây dựng Trường Mầm non. Ngành giáo dục huyện rất mong Quang Minh sẽ được đầu tư hơn nữa nguồn vốn từ các chương trình dự án để xã có kinh phí xây dựng trường mầm non nhất là năm học mới đang đến gần.


Mượn Trường tiểu học làm phòng học cho các cháu mẫu giáo.

Đất đã được cấp nhưng chưa có kinh phí xây Trường.

Xuân Nam
Báo Dân tộc và Phát triển

[TT: N.T.P]

 In bài viết
Văn bản điều hành