Nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10 và 11/10, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. 130 vị sư sãi và các cán bộ, công chức phụ trách công tác dân tộc, các bí thư, trưởng ấp... là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đại diện đồng bào dân tộc Khmer của 2 huyện Bình Minh và Trà Ôn đã tham dự.

Những nội dung được tập trung giới thiệu gồm: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ môi trường và Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trước đó,Trường Cán bộ Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) đã phối hợp với tỉnh Vĩnh Long tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc” cho gần 80 học viên là các chủ tịch, phó chủ tịch, công chức văn phòng thống kê, thi đua khen thưởng, phụ trách tôn giáo, dân tộc các xã, phường, thị trấn về vấn đề dân tộc; quản lý nhà nước về công tác dân tộc; hệ thống chính sách dân tộc và việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; cách xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, dự án...; công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách dân tộc.

( Theo baotintuc.vn)

[TT: LPM]

 In bài viết
Văn bản điều hành