Lào Cai: Sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 đào tạo nghề cho hàng ngàn lao động nông thôn

Từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ, Lào Cai đã tiến hành đẩy mạnh công tác phát triển đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn. Nhờ đó, đến nay, Lào Cai đã từng bước giải quyết được việc làm, đem lại thu nhập cho hàng nghìn lao động, khắc phục tình trạng di dân tự do, giảm 7 -10 % tỷ lệ hộ nghèo/năm.

Điển hình là huyện Bắc Hà, từ năm 2008 đến nay đã tổ chức được hơn 20 lớp dạy nghề cho trên 1.000 lao động tại các xã, thôn bản vùng cao, vùng xa với nhiều hình thức. Các lớp học được tập trung vào một số ngành nghề cơ bản như: kỹ thuật trồng trọt, nuôi thuỷ sản, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, khai thác, bảo vệ rừng, trồng rau an toàn và các lớp thú y, chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, sửa chữa xe máy, điện nông thôn…

Đến năm 2010, Lào Cai tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bằng các biện phát tăng cường điều tra, nắm bắt thông tin về nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm của lao động, mở rộng quy mô ngành nghề và chất lượng đào tạo, đa dạng hóa hình thức, nội dung đào tạo như đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ. Trong đó, chú trọng những ngành nghề mũi nhọn ở địa phương, xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với chương trình giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, tăng cường trách nhiệm của UBND xã và các đoàn thể có liên quan trong việc giám sát, giúp học viên tổ chức sản xuất, dạy nghề gắn với tiêu thụ sản phẩm, qua đó giúp cho người lao động nông thôn giải quyết được công ăn việc làm và có thu nhập ổn định.

Bằng sự cố gắng của các cấp chính quyền và người dân với nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135, Lào Cai sẽ tạo ra nguồn lao động dồi dào và bền vững, phấn đấu 2012 xoá huyện nghèo, giảm xã và thôn bản nghèo./.

Theo TTXVN

[TT: NTV]

 In bài viết
Văn bản điều hành