Khai mạc Hội thảo kỹ thuật về báo cáo tổng hợp số liệu Chương trình 135

Sáng ngày 25/06/2015, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, UBDT đã khai mạc Hội thảo kỹ thuật về báo cáo tổng hợp số liệu Chương trình 135.

Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang; Phòng Dân tộc một số huyện của tỉnh Thái Nguyên; báo cáo viên và các kỹ thuật viên thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và Trung tâm Thông tin UBDT trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật báo cáo tổng hợp số liệu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 nhấn mạnh: Chương trình 135 của Chính phủ đã được triển khai trong nhiều năm qua và trải qua 3 giai đoạn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên việc tổng hợp số liệu báo cáo việc thực hiện Chương trình 135 ở các cấp có liên quan chưa thực sự đồng nhất và khoa học.

Đồng chí Đặng Tiến Hùng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 phát biểu khai mạc Hội thảo

Việc tổ chức Hội thảo nhằm hướng dẫn các cơ quan thường trực Chương trình 135 từ cấp Trung ương tới địa phương thực hiện tốt công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135 đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu và thống nhất theo hệ thống; xây dựng báo cáo ngắn gọn, đầy đủ thông tin và số liệu phản ánh rõ ràng những công việc đã thực hiện, việc chưa thực hiện, tiến độ thực hiện, giải ngân; tồn tại, khó khăn và nguyên nhân; những giải pháp thực hiện.

Qua Hội thảo, các học viên được trang bị kỹ năng cập nhật và tổng hợp công tác báo cáo thực hiện chương trình trên Trang tin Chương trình 135; cung cấp các kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thực hiện theo dõi, đánh giá và giám sát địa bàn quản lý; trang bị cho cán bộ tổng hợp trong Chương trình thực hiện việc báo cáo theo mẫu biểu quy định hiện hành; hỗ trợ cơ quan thường trực tại Trung ương và tỉnh/thành phố thực hiện giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện Chương trình trong toàn bộ hệ thống các cơ quan thường trực.

Báo cáo viên Trung tâm Thông tin hướng dẫn nhập dữ liệu báo cáo vào phần mềm

Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 25-26/6/2015. Theo Chương trình Hội thảo, các học viên được giới thiệu các văn bản hướng dẫn, tài liệu liên quan đến phương pháp tổng hợp theo công văn 884/UBDT-VP 135 về việc hướng dẫn Báo cáo thực hiện Chương trình 135; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp; giới thiệu và thực hành phương pháp truy cập vào phần mềm báo cáo trực tuyến; giới thiệu và thực hành một số kĩ năng khai thác, cập nhật, tổng hợp số liệu trên hệ thống, chức năng giám sát, theo dõi thực hiện Chương trình và thảo luận về các vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo.

 In bài viết
Văn bản điều hành