Hộ nghèo sản xuất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 90-100% phí bảo hiểm

Những hộ nghèo sản xuất nông nghiệp khi tham gia chương trình thí điểm bảo hiểm sẽ được hỗ trợ 90 – 100% phí bảo hiểm. Những hộ cá nhân, nông dân không thuộc diện nghèo được hỗ trợ 60 – 70% phí bảo hiểm. Các tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% phí bảo hiểm. Nguồn hỗ trợ bao gồm: ngân sách Trung ương và địa phương.

Chương trình sẽ thực hiện thí điểm tại một số vùng chuyên canh lúa ở các tỉnh, thành: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp; chuyên nuôi trâu thịt, bò thịt, gia cầm thịt tại: Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hoá, Bình Định, Bình Dương, Hà Nội; nuôi trồng thuỷ sản, cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại: Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Mỗi tỉnh, thành có thể triển khai thí điểm toàn bộ hoặc trên một số huyện, xã tiêu biểu.

Đó là tinh thần dự thảo Đề án thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2013 vừa được Bộ Tài chính công bố. Khi đề án này được triển khai sẽ giúp nông dân hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn khi tham gia đầu tư vào ngành bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam.

Minh Phúc
Nguồn Báo Dân tộc và Phát triển

[TT: N.T.P]

 In bài viết
Văn bản điều hành