Ea Súp: Hộ nghèo được vay 61 tỷ đồng

Để góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ea Súp (Đăk Lăk) đã giải quyết cho vay với số vốn gần 90 tỷ đồng, trong đó có 8.125 lượt hộ nghèo được vay 61 tỷ đồng, vốn tạo việc làm 7,2 tỷ đồng, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 9,5 tỷ đồng và có 696 học sinh sinh viên vay để học tập.

Đồng thời, phát triển 50 dự án sản xuất kinh doanh, trong đó có 6 trang trại chăn nuôi bò sinh sản. Nguồn vốn cho vay đã được tập thể, cá nhân phát huy tác dụng, trả nợ, trả lãi đúng thời gian quy định. Bà con nông dân mở rộng phát triển chăn nuôi, nâng tổng số đàn trâu toàn huyện lên 5.088 con, đàn bò 19.700 con và hơn 42.000 con heo.

Ngoài việc được hưởng lợi theo các chương trình 134, 135 về đầu tư xây dựng hạ tầng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây còn được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.

Hiện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ea Súp xây dựng được 10 điểm giao dịch tại các xã. Đây là mô hình thu nhỏ, thực hiện chức năng nhiệm vụ cho vay, thu nợ, thu lãi, hướng dẫn thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng, vừa giảm thủ tục hành chính rườm rà, vừa tiết kiệm thời gian cho người dân khi giao dịch với ngân hàng.

Phát huy hiệu quả đạt được, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ea Súp tiếp tục đẩy mạnh hình thức cho vay, trong đó: ưu tiên hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, tạo điều kiện cho họ thoát nghèo nhanh và bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh cho vay đầu tư xây dựng hạ tầng, chương trình hỗ trợ về nhà ở, giải quyết việc làm cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

BT
Nguồn Báo Dân tộc và Phát triển

[TT: N.T.P]

 In bài viết
Văn bản điều hành