CLB trợ giúp pháp lý - Mô hình hiệu quả

Thực hiện trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và chương trình 135 giai đoạn II, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Sơn La đã tổ chức hướng dẫn sinh hoạt cho 152 câu lạc bộ (CLB) trợ giúp pháp lý tại các xã vùng II, vùng III.

Để giúp đội ngũ cán bộ cơ sở có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm hoạt động tại cơ sở, Trung tâm đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, chủ nhiệm các CLB và tổ trợ giúp pháp lý. Ở cơ sở, CLB thu hút cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt, vận động các già làng, trưởng dòng họ, những người nhiệt tình tình nguyện tham gia. Trong các buổi sinh hoạt đều lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như: Luật Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Khiếu nại tố cáo, Phòng, chống ma tuý... thảo luận cho ý kiến về những vụ việc tranh chấp ngay trong từng bản, dòng họ và gia đình. 5 năm qua, Trung tâm đã lựa chọn, bồi dưỡng và đề nghị cấp thẻ cho 79 cộng tác viên; phối hợp cùng đội ngũ cộng tác viên ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức 110 đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho 13.035 lượt người tại các bản của các xã thuộc vùng II, vùng III, vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số; trợ giúp pháp lý 2.721 vụ việc, phát hành 1.753 băng catsset, 30.550 tờ gấp pháp luật và sổ tay hỏi đáp pháp luật.

Tuy nhiên, đội ngũ cán ở một số cơ sở chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác này; coi đây là trách nhiệm của tỉnh và của ngành tư pháp, chưa quan tâm củng cố, lãnh đạo các CLB trợ giúp pháp lý, một số nơi, CLB sinh hoạt chưa đều, nội dung sinh hoạt còn sơ sài...

Khắc phục tồn tại này, Trung tâm tập trung hướng về cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn ban chủ nhiệm CLB phương pháp sinh hoạt sinh động, khảo sát nhu cầu để trợ giúp pháp lý sát thực tế; các CLB, chuyên viên và cộng tác viên hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

Theo Lê Hải Nam

(Nguồn: Website Báo điện tử Sơn La)

[TT: N.T.P]

 In bài viết
Văn bản điều hành