Chương trình 135 ở Tam Đường (Lai Châu): Từng bước giúp đồng bào xây dựng đời sống mới

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua Chương trình 135 giai đoạn II, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã tập trung huy động sức dân, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng nông thôn, thực hiện hỗ trợ sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc. Nhờ đó, diện mạo nông thôn được thay đổi đáng kể, tỉ lệ hộ nghèo trong vùng giảm bình quân từ 3-5%/năm.


Trường Mầm non xã Nà Tăm được xây dựng, đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của các cháu.

Trụ sở UBND xã được đầu tư, xây mới khang trang.

Mạnh Cường
Nguồn Báo Dân tộc và Phát triển

[TT: N.T.P]

 In bài viết
Văn bản điều hành