Cao Bằng: Lồng ghép vốn chương trình 135 giai đoạn 2 với một số nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh

Thực hiện việc lồng ghép vốn các Chương trình, dự án, chính sách về mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II, từ ngày 4/5/2010 đến 28/5/2010, Ban Dân tộc tỉnh, Ban hỗ trợ dự án SPAR - Cao Bằng và Sở Xây dựng đã phối hợp mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xây dựng cho cán bộ chuyên môn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Khoá học do giảng viên Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Bộ Xây dựng trực tiếp truyền đạt.

199 học viên của lớp học là cán bộ địa chính cấp cơ sở đã được truyền đạt các kiến thức chính về công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường; các văn bản về phân cấp trong hoạt động xây dựng của tỉnh.

Qua khóa học, các học viên kịp thời nắm bắt những cơ chế, chính sách mới ban hành, đồng thời, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu đề ra./.

Lê Hằng

 In bài viết
Văn bản điều hành