Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (135/II) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và đào tạo cộng đồng, từ ngày 01/6 - 05/6/2010, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn cho 77 học viên là cán bộ cốt cán Hội Phụ nữ của các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III), các xã có thôn đặc biệt khó khăn (khu vực II) được thụ hưởng các chính sách thuộc Chương trình 135/II.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được giới thiệu các nội dung: Công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; những nội dung cơ bản của Chương trình 135/II; các thủ tục, quy trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành; hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; quy chế dân chủ cơ sở; một số vấn đề về công tác Hội; nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình dự án thuộc Chương trình 135/II... Đây là lớp tập huấn thứ 3 của năm 2010 được Ban Dân tộc tỉnh Quang Bình tổ chức.

Theo kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2010 của Chương trình 135/II, ngoài việc tổ chức 6 lớp tại thành phố Đồng Hới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tổ chức 38 lớp tập huấn tại các huyện, các xã, trong đó phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 20 lớp tập huấn về công tác thú y cơ sở, công tác y tế cơ sở; khuyến nông, khuyến lâm...

Nội dung chương trình tập huấn đi sâu vào những vấn đề cơ bản và cần thiết, có liên hệ tình hình thực tế ở địa phương; chương trình biên soạn dễ hiểu, dễ nhớ tạo điều kiện cho các học viên nắm bắt được các nội dung để về thực hiện tại địa phương.

PV
(Nguồn: Bản tin Chương trình 135 - Số 8/2010)

[TT: H.T.N]

 In bài viết
Văn bản điều hành