Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu mở lớp "Tập huấn kiến thức nâng cao năng lực làm chủ đầu tư" cho cán bộ các xã đặc biệt khó khăn của 3 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường

Trong 5 ngày (24 – 28/5/2010), tại thị xã Lai Châu, Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã mở lớp "Tập huấn kiến thức nâng cao năng lực làm chủ đầu tư" cho gần 30 cán bộ là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) các xã đặc biệt khó khăn của 03 huyện: Mường Tè, Phong Thổ và Tam Đường.

Qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm các kiến thức như: Thông tin chung về Chương trình 135; Quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực; Công tác lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; Công tác đấu thầu mua sắm trong Chương trình 135 giai đoạn II; Công tác theo dõi và báo cáo cấp xã; Công tác quản lý tài chính.

Thanh Huyền
Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

 In bài viết
Văn bản điều hành