Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn Chương trình 135 giai đoạn II

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng các xóm, xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010, trong 2 ngày 10 - 11/ 04/2010, Ban Dân tộc đã mở lớp tập huấn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ Phát triển sản xuất(PTSX) thuộc Chương trình 135 giai đoạn II”.

Lớp học đã thu hút được 140 học viên là các cán bộ dự án hỗ trợ PTSX và thành viên Ban Quản lý dự án hỗ trợ PTSX cấp xã thuộc Chương trình 135 đến từ 03 huyện: Nguyên Bình, Phục Hoà và Thạch An.

Dưới hình thức học tập lý thuyết kết hợp chia nhóm thảo luận, học viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về các bước tiến hành dự án hỗ trợ PTSX phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó, giúp cho học viên nâng cao kỹ năng về lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo hệ thống mẫu biểu chung từ các cấp trong quá trình thực hiện dự án tại địa phương, đồng thời có sự chuẩn bị cần thiết phục vụ công tác tổng kết, đánh giá chương trình 135 giai đoạn II vào cuối năm 2010.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ kéo dài đến ngày 20/4 cho 9 huyện còn lại thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn II.

Lê Hằng

 In bài viết
Văn bản điều hành