Bắc Giang: Hơn 1,8 tỷ đồng dạy nghề cho người nghèo

Thực hiện Chương trình Quốc gia giải quyết việc làm năm 2009, tỉnh Bắc Giang được Chính phủ hỗ trợ 1,81 tỷ đồng để tổ chức dạy nghề cho người nghèo.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Sở Lao động, Thương binh và xã hội - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh Bắc Giang đã triển khai kế hoạch phân bổ kinh phí cho các địa phương, đơn vị liên quan. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, việc phân bổ kinh phí sẽ được thực hiện bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng đào tạo và đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Bắc Giang phấn đấu đến hết tháng 8/2009 sẽ hoàn thành thực hiện chương trình dạy nghề cho người nghèo với số lượng đào tạo khoảng 1 nghìn người.

Hà Minh
(Nguồn: Bản tin Chương trình 135 - Số 7/2009)

[TT: H.T.N]

 In bài viết
Văn bản điều hành