Bạc Liêu: Triển khai thực hiện Chương trình 135 cho 10 xã, 41 ấp

Thực hiện Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, 10 xã, 41 ấp đặc biệt khó khăn trong tỉnh vừa được đầu tư 26,5 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135.

Ban Dân tộc tỉnh cho biết, nguồn vốn nêu trên dành cho năm 2018 của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Chương trình được chia thành 3 tiểu dự án, gồm: Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn.

Theo đó, huyện Hòa Bình được phân bổ 2 tỷ 570 triệu đồng cho xã Minh Diệu và 6 ấp đặc biệt khó khăn của thị trấn Hòa Bình và xã Vĩnh Mỹ A; huyện Đông Hải 3 tỷ 972 triệu đồng cho 3 xã: An Trạch, An Trạch A, Long Điền và 3 ấp của xã Long Điền Đông A; huyện Hồng Dân 4 tỷ 572 triệu đồng cho 3 xã: Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Quới và 6 ấp của xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A và Ninh Hòa; TX. Giá Rai được phân bổ 3 tỷ 248 triệu đồng cho 2 xã: Tân Thạnh, Phong Thạnh Đông và 5 ấp, khóm của phường Hộ Phòng và xã Phong Thạnh A; huyện Vĩnh Lợi được phân bổ 3 tỷ 124 triệu đồng cho xã Vĩnh Hưng A và 10 ấp thuộc xã Hưng Hội, Châu Hưng A, Vĩnh Hưng và Long Thạnh. Nguồn vốn trên giao cho UBND các huyện, thị xã làm chủ đầu tư. Riêng tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư cho tất cả các xã và ấp thuộc chương trình này...

Ngoài 3 tiểu dự án nêu trên, người dân ở các xã, ấp thuộc Chương trình 135 còn được thụ hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù khác của Đảng, Nhà nước về y tế, giáo dục, nước sạch, điện thắp sáng, vệ sinh môi trường, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật...

Ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: Với tư cách cơ quan chủ trì được UBND tỉnh giao quản lý nguồn vốn Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình này ở tất cả các địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, bước đầu các địa phương đều triển khai thực hiện tốt, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

baobaclieu.vn

 In bài viết
Văn bản điều hành