Tin tổng hợp

Nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại xã Trường Hà

Xã Trường Hà (Hà Quảng) vốn được nhắc đến là vùng đất quê hương cách mạng, nhưng nay người ta còn biết tới Trường Hà như một xã tiêu biểu cho sự nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.... Xem thêm

Giúp Ba Bể xóa đói giảm nghèo

Ba Bể là huyện được hưởng lợi từ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/CP, Chương trình 135/CP của Chính phủ, đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng ... Xem thêm

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh kiểm tra tiến độ thực hiện công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ AiLen

Ngày 11/12/2015, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với chủ đầu tư các xã Thạnh Hòa Sơn (Cầu Ngang), An Quảng Hữu (Trà Cú), Song Lộc (Châu Thành) kiểm tra tiến độ thực hiện các danh mục công trình cơ sở hạ tầng ... Xem thêm

Hiệu quả 5 năm thực hiện Chương trình 135 tại huyện Đại Từ

Năm 2015, huyện Đại Từ đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nông nghiệp và đạt được nhiều kết ... Xem thêm

Huyện nghèo khởi sắc

Bác Ái là huyện nghèo của Ninh Thuận với trên 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, bà con chủ yếu sống theo tập quán du canh du cư nên tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 70%. Từ khi đề ... Xem thêm

Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tạo động lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc Thanh Hóa

Vùng dân tộc Thanh Hóa từ trước đến nay luôn luôn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng của cả tỉnh, cả nước. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng đó, ... Xem thêm

Huyện M'Đrắk triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Thời gian quan, huyện M’Đrắk đã quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.... Xem thêm

Văn bản điều hành