Tin tổng hợp

Nghệ An: Nhiều địa phương thiếu nghiêm trọng nước sạch sinh hoạt

Nghệ An hiện có nhiều địa phương trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, địa phương và người dân chưa thể khắc phục.... Xem thêm

Khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn trong tiếp cận chính sách

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chính sách tín dụng ưu đãi, trợ giúp pháp lý,… đều là những kênh để hỗ trợ đồng bào DTTS khởi nghiệp. Nhưng vì nhiều lý do, để tiếp cận được các chính sách hỗ trợ ... Xem thêm

Chương trình 135 năm 2017: Nhiều vướng mắc trong triển khai, thực hiện

6 tháng đầu năm 2017, Chương trình 135 đã được triển khai thực hiện trên địa bàn 2.275 xã và 3.424 thôn đặc biệt khó khăn. Với tổng số vốn đã phân bổ là gần 3.800 tỷ đồng, các dự án của chương trình đã ... Xem thêm

Trồng đậu đỗ trên nương tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc

Vụ mùa năm nay, đồng bào các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk gieo trồng trên 38.650 ha đậu đỗ các loại trên đất nương rẫy, chủ yếu là đậu xanh, lạc, đậu tương…; trong đó, vụ Hè Thu gieo trồng gần 23.000 ha, diện ... Xem thêm

Đưa vốn thoát nghèo đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Trong thời gian qua, với thủ tục vay vốn đơn giản và mạng lưới hoạt động được“phủ” đến từng thôn, bản thông qua gần 11.000 điểm giao dịch xã, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần tích cực trong việc ... Xem thêm

Đưa vốn thoát nghèo đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Trong thời gian qua, với thủ tục vay vốn đơn giản và mạng lưới hoạt động được“phủ” đến từng thôn, bản thông qua gần 11.000 điểm giao dịch xã, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần tích cực trong việc ... Xem thêm

Phê duyệt danh sách xã ĐBKK của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.... Xem thêm

2.139 xã vào diện đầu tư của Chương trình 135

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.... Xem thêm

Giảm nghèo bền vững – cần khích lệ ý thức tự lực của người dân

Trong 30 năm đối mới, Đảng và Nhà nước luôn xác định giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, công tác này đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ ... Xem thêm

Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.... Xem thêm

Văn bản điều hành