Tin tổng hợp

Những “lỗ hổng” trong thực thi bình đẳng giới

Đã hơn 10 năm từ khi có Luật Bình đẳng giới và 7 năm Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 được ban hành, bất bình đẳng giới ở vùng DTTS và miền núi vẫn là thực trạng đáng báo động. ... Xem thêm

Nghịch lý trong xây dựng mô hình giảm nghèo

Nghệ An là tỉnh được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án để xây dựng các mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào các DTTS. Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, trong đó còn quá ít ... Xem thêm

Nghịch lý trong xây dựng mô hình giảm nghèo

Nghệ An là tỉnh được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án để xây dựng các mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào các DTTS. Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, trong đó còn quá ít ... Xem thêm

Phát huy vai trò Người có uy tín: Cần điều chỉnh từ cơ sở

Ủy ban Dân tộc đang hoàn thiện dự thảo quyết định thay thế Quyết định 18/2011/QĐ-TTg (QĐ 18) và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg (QĐ 56) về chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Sửa đổi, bổ sung chính sách để ... Xem thêm

Thoát nghèo không khó

Với ý chí thoát nghèo, được sự hỗ trợ của Nhà nước, không ít hộ đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo. Một hộ thoát nghèo, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ làm ăn, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ... Xem thêm

Gần 290 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo có đủ các điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt để ổn định sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng di ... Xem thêm

Kiên Giang tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo và chính sách

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Thị Minh Phụng cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã ... Xem thêm

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 14-11-2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.... Xem thêm

Cao Bằng: Trồng cây thanh long xóa nghèo

Cao Bằng là tỉnh miền núi với hơn 90% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ thực hiện nhiều chính sách dân tộc hiệu quả, đời sống vùng đồng bào DTTS ở Cao Bằng đã có sự thay đổi căn bản. ... Xem thêm

Yên Bái: 97% số hộ dân hưởng lợi từ dự án giảm nghèo

Dự án Giảm nghèo huyện Văn Chấn (Yên Bái) thời gian qua được triển khai tại địa bàn tám xã: Thạch Lương, Hạnh Sơn, Suối Bu, Minh An, Suối Giàng, Nghĩa Sơn, Sơn Lương và Nậm Mười, là những xã có tỷ lệ hộ nghèo ... Xem thêm

Văn bản điều hành