Thông tin giảm nghèo

Nhanh chóng đưa Nghị quyết 30a của Chính phủ vào cuộc sống

Chiều 22/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (NQ30a) của Chính phủ đối với 61 huyện nghèo trên cả nước.

Ảnh minh họa

Ngay sau Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Thanh Hóa ngày 12/2/2009, các địa phương từ tỉnh đến huyện, xã đều tổ chức quán triệt và thực hiện nhiệm vụ.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, các Đoàn công tác của Chính phủ do Thứ trưởng các Bộ liên quan làm trưởng đoàn, có sự tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc… đã đến các địa phương để hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng Đề án giảm nghèo tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân (LĐTBXH) cho biết, ở cấp tỉnh, hầu hết đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, thành lập và phân công các Đoàn công tác liên ngành do Giám đốc Sở, ngành của tỉnh làm trưởng đoàn, chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo và hỗ trợ một huyện xây dựng đề án của huyện. Về cơ bản, các đề án đã được xây dựng có sự tham gia từ đầu của cơ sở, thôn, bản. Có 56/61 huyện đã xây dựng xong đề án.

Theo đánh giá của các Đoàn công tác của Chính phủ, các địa phương đều rất phấn khởi và trông đợi việc thực hiện NQ30a. Các đề án của địa phương nhìn chung đánh giá được tình hình, hiện trạng kinh tế-xã hội của huyện, tiềm năng, thế mạnh cũng như thực trạng và nguyên nhân nghèo đói. Từ đó xác định hướng phát triển kinh tế-xã hội của huyện; những nhu cầu đầu tư, thứ tự ưu tiên đầu tư ở cả huyện và xã…

Tuy nhiên, một số đề án xác định nguồn vốn chưa rõ, chưa lồng ghép được các chương trình trên địa bàn, phần lớn chưa xác định được vốn đối ứng của địa phương, chưa dựa trên cơ sở thực trạng kinh tế-xã hội cũng như nguyên nhân nghèo đói để đề ra mục tiêu phù hợp. Ví dụ, nhiều huyện đưa ra mục tiêu giảm nghèo bình quân từ 7-8%/năm nhưng lại không có các giải pháp đảm bảo thực hiện.

Để tiếp tục triển khai nhanh chóng và hiệu quả NQ30a của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, đối với các chương trình, dự án còn dang dở nhưng đã được bố trí nguồn vốn cần phải khẩn trương thực hiện ngay. Trước mắt, yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo các huyện nghèo vận dụng những chính sách có thể triển khai được ngay trong năm nay để thực hiện.

Đại diện các Bộ cùng thống nhất đề nghị, các huyện tổ chức hỗ trợ làm ngay nhà ở cho tất cả các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn 61 huyện nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, các Bộ liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai NQ30a theo hướng cụ thể để các địa phương xây dựng đề án phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án để nhanh chóng triển khai NQ30a đạt hiệu quả cao. Các huyện nghèo phải xác định rõ mục tiêu bức thiết cần làm ngay trước mắt đối với địa phương mình.

Ngày 27/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Điểm nổi bật của gói giải pháp tạo đột phá về xóa đói nghèo đối với 61 huyện là các chính sách cụ thể về hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Chính phủ sẽ hỗ trợ 200.000 đồng/ha/năm tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp từ 2 - 5 triệu đồng/ha. Các hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất còn được trợ cấp 15kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực, được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/hộ để tận dụng tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực diện tích rừng nhận khoán... Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước để trồng rừng sản xuất, để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản...

Hiện cả nước có 61 huyện thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, chiếm khoảng 18% tổng số hộ ở nông thôn vào cuối năm 2007, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Kiều Liên
(Nguồn: Website Chính phủ)

[TT: N.T.V]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
 • Thanh Hóa: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi - (18/12)
 • Kon Tum: Thu hồi kinh phí 4 thôn không còn thụ hưởng CT135, 8 thôn ĐBKK thuộc xã KV II xuống KV III - (18/12)
 • Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình 135 năm 2014 - (18/12)
 • Xã Lỗ Sơn: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới - (16/12)
 • Trà Bồng: Tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - (16/12)
 • Minh Đức - xã nghèo phát huy nội lực - (16/12)
 • Đổi thay ở những xã “sáu không” - (16/12)
 • Tỉnh Kon Tum đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn 5 huyện, thành phố - (16/12)
  • adv
  • adv