Ảnh sự kiện

Chương trình 135 giai đoạn 1998 - 2006

 • Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa hai năm (1999 - 2000) và triển khai kế hoạch năm 2001
 • Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa hai năm (1999 - 2000) và triển khai kế hoạch năm 2001v
 • Đại biểu phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa hai năm (1999 - 2000) và triển khai kế hoạch năm 2001
 • Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa hai năm (1999 - 2000) và triển khai kế hoạch năm 2001
 • Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa hai năm (1999 - 2000) và triển khai kế hoạch năm 2001
 • Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa hai năm (1999 - 2000) và triển khai kế hoạch năm 2001
 • Chương trình 135 đưa điện lưới quốc gia đến với các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa
 • Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc kiểm tra các công trình điện sử dụng nguồn vốn Chương trình 135
 • Chương trình 135 đưa điện lưới quốc gia đến với các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa
 • Chương trình 135 đưa điện lưới quốc gia đến với các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa
 • Chương trình 135 đưa điện lưới quốc gia đến với các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa
 • Đồng bào các DTTS miền núi sử dụng nước sạch từ các công trình 135
 • Hộ gia đình đồng bào các dân tộc Mông ở huyện Đồng Văn - Hà Giang được đầu tư các dụng cụ trữ nước từ vỗn hỗ trợ của Chương trình 135
 • Niềm vui của bà con các dân tộc khi được thụ hưởng nước sạch từ các công trình được đầu tư từ Chương trình 135
 • Đồng bào các DTTS miền núi được sử dụng nước sạch từ các công trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc thiểu số giao thương, buôn bán
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chợ nông thôn được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chương trình 135 giai đoạn 1999-2006 đầu tư xây dựng chợ nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc thiểu số giao thương, buôn bán
 • Trạm xá được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Trạm xá được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Trạm xá được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Trạm xá được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân tộc kiểm tra chất lượng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được thực hiện từ vốn Chương trình 135
 • Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân tộc kiểm tra chất lượng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được hoàn thành từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được hoàn thành từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Toàn cảnh Hội nghị sơ kết Chương trình 135 và Chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo và việc làm năm 2001
 • Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết Chương trình 135 và Chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo và việc làm năm 2001
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước phát biểu tại Hội nghị sơ kết 7 năm (1999 - 2005) thực hiện Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc
 • Các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135 được nhận Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 7 năm (1999 - 2005) thực hiện Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc
 • Hội nghị sơ kết 7 năm (1999 - 2005) thực hiện Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị sơ kết 5 năm (1999-2003) thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước trả lời phỏng vấn tại Hội nghị sơ kết 5 năm (1999-2003) thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I
 • Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 5 năm (1999-2003) thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I
 • Hội nghị sơ kết 5 năm (1999-2003) thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu vùng xa (CT135) và triển khai Kế hoạch 2 năm 2004-2005
 • Hội nghị sơ kết 3 thực hiện Chương trình 135 tại các tỉnh phía Nam năm 2001
 • Tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở là một trong những nhiệm vụ của Chương trình 135
 • Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo và Chương trình 135 năm 1999 và triển khai nhiệm vụ năm 2000
 • Hội nghị tập huấn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I tại huyện Trảng Bom- Đồng Nai giúp nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình 135
 • Chương trình 135 giúp cuộc sống người dân được cải thiện và ngày càng phát triển
 • Với việc hỗ trợ tấm lợp từ vốn Chương trình 135, ngôi nhà của đồng bào các DTTS được khoác lên mình tấm áo mới đẹp hơn, chắc chắn hơn.
 • Người dân được ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố
 • Chương trình 135 hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát
 • Bà con các dân tộc thiểu số miền núi Lai Châu được ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố
 • Nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 135, người dân có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang hơn
 • Người dân được hỗ trợ tấm lợp từ Chương trình 135
 • Người dân được hỗ trợ tấm lợp từ Chương trình 135
 • Chương trình 135 hỗ trợ đồng bào xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ các vật tư thiết bị để người dân xây dựng nhà ở khang trang hơn
 • Chương trình 135 hỗ trợ người dân phát triển trồng rừng
 • Chương trình 135 hỗ trợ người dân phát triển trồng rừng
 • Chợ gia súc tại Bắc Hà - Lào Cai trở nên nhộn nhịp hơn là một phần nhờ sự đầu tư con giống giúp người dân phát triển chăn nuôi
 • hương trình 135 hỗ trợ người dân phát triển sản xuất
 • hương trình 135 hỗ trợ người dân phát triển sản xuất
 • hương trình 135 hỗ trợ người dân phát triển sản xuất
 • Người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi từ sự hỗ trợ của Chương trình 135
 • Công nhân thi công đường bê tông 135 tại huyện Tiên Yên - Quảng Ninh
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Công trình giao thông được đầu tư từ vốn Chương trình 135, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế
 • Chương trình 135 đầu tư xây dựng đường giao thông tại huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang
 • Chương trình 135 đầu tư công trình thủy lợi, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho bà con các dân tộc thiểu số và miền núi
 • Chương trình 135 đầu tư công trình thủy lợi, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho bà con các dân tộc thiểu số và miền núi
 • Chương trình 135 đầu tư công trình thủy lợi, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho bà con các dân tộc thiểu số và miền núi
 • Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc kiểm tra các công trình thủy lợi được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135
 • Chương trình 135 đưa điện lưới quốc gia đến với các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa
 • Các trạm y tế xã được xây dựng lên từ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Các trạm y tế xã được xây dựng lên từ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Các trạm y tế xã được xây dựng lên từ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Các trạm y tế xã được xây dựng lên từ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giúp người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.
 • Chương trình 135 đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương giúp bà con các dân tộc có điều kiện phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế
 • Chương trình 135 đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương giúp bà con các dân tộc có điều kiện phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế
 • Chương trình 135 đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương giúp bà con các dân tộc có điều kiện phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế
 • Chương trình 135 đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương giúp bà con các dân tộc có điều kiện phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế
 • Hệ thống điện lưới quốc gia được đưa đến khắp các vùng DTTS và miền núi nhờ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Hệ thống điện lưới quốc gia được đưa đến khắp các vùng DTTS và miền núi nhờ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Hệ thống điện lưới quốc gia được đưa đến khắp các vùng DTTS và miền núi nhờ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Hệ thống điện lưới quốc gia được đưa đến khắp các vùng DTTS và miền núi nhờ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Hệ thống điện lưới quốc gia được đưa đến khắp các vùng DTTS và miền núi nhờ vốn đầu tư của Chương trình 135
 • Người dân được sử dụng nước sạch nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư từ Chương trình 135
 • Người dân được sử dụng nước sạch nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư từ Chương trình 135
 • Người dân được sử dụng nước sạch nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư từ Chương trình 135
 • Chương trình 135 hỗ trợ vốn xây dựng các Nhà chợ để người dân giao thương, buôn bán
 • Chương trình 135 hỗ trợ vốn xây dựng các Nhà chợ để người dân giao thương, buôn bán
 • Chương trình 135 hỗ trợ vốn xây dựng các Nhà chợ để người dân giao thương, buôn bán
 • Chương trình 135 hỗ trợ vốn xây dựng các Nhà chợ để người dân giao thương, buôn bán
 • Chương trình 135 hỗ trợ vốn xây dựng các Nhà chợ để người dân giao thương, buôn bán
 • Chương trình 135 hỗ trợ vốn xây dựng các Nhà chợ để người dân giao thương, buôn bán
 • Chương trình 135 hỗ trợ vốn xây dựng các Nhà chợ để người dân giao thương, buôn bán
 • Hệ thống giao thông vùng DTTS và miền núi được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Hệ thống giao thông vùng DTTS và miền núi được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Hệ thống giao thông vùng DTTS và miền núi được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Hệ thống giao thông vùng DTTS và miền núi được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Hệ thống giao thông vùng DTTS và miền núi được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Hệ thống giao thông vùng DTTS và miền núi được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Hệ thống giao thông vùng DTTS và miền núi được đầu tư từ vốn Chương trình 135
 • Chương trình 135 giúp cho hệ thống giao thông miền núi được thông suốt
 • Những cung đường mới được mở ra từ nguồn vốn Chương trình 135