Quyết định về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện n (8/5/2009)
Ngày 27/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ban hành chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn ...
61 huyện nghèo được hỗ trợ trên 4.700 tỷ đồng (5/5/2009)
Nhà nước sẽ đầu tư 4.715 tỷ đồng từ nay đến năm 2020, để hỗ trợ người lao động cư trú dài hạn tại 61 huyện nghèo nhất nước và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Người ...
Hướng dẫn phát triển chợ tại 61 huyện nghèo (28/4/2009)
Tại 20 tỉnh có 61 huyện nghèo trên cả nước có 2.493 chợ, chiếm tỷ lệ 30,5% tổng số chợ cả nước. Trong đó có 680 chợ kiên cố, 863 chợ bán kiên cố và 950 là chợ tạm.
Tiếp sức cho 61 huyện nghèo (27/4/2009)
Sau khi Chính phủ có Nghị quyết số 30a/2008/CP-NQ ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, nhiều Hội nghị các cấp đã được tổ chức nhằm tham mưu các ...
Nhanh chóng đưa Nghị quyết 30a của Chính phủ vào cuộc sống (23/4/2009)
Chiều 22/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (NQ30a) của Chính phủ đối với 61 huyện nghèo ...
Tỉnh Quảng Trị triển khai Nghị quyết 30 đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ (23/4/2009)
Tiếp tục chuyến công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, hôm nay (22/4) Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng dẫn đầu đã làm việc ...
23 nghìn tỷ đồng đào tạo nghề cho nông dân (22/4/2009)
Gần đây trong hội nghị triển khai Nghị quyết giảm nghèo bền vững cho 61 huyện nghèo nhất nước; Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu các tỉnh phải coi chương trình 61 huyện nghèo là chương trình ...
Ðối tượng nào được hưởng chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo? (20/4/2009)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất bao gồm: Các hộ nghèo; các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại đầu tư ...
Giảm nghèo không theo tư duy nhiệm kỳ (17/4/2009)
Triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ giảm nghèo nhanh, bền vững cho 61 huyện thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ nghèo trên 50% (NQ30a/NQ-CP ngày 27/12/2008), tỉnh Hà Giang là địa phương sớm hoàn thiện việc triển khai ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại 61 huyện nghèo. (16/4/2009)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong cả nước, ngày 17/02/2009 Bộ Xây ...