Giảm nghèo nhanh, bền vững nơi đặc biệt khó khăn (30/12/2014)
Để hỗ trợ cho những địa phương nghèo có điều kiện phát triển KT-XH, bắt kịp sự phát triển chung, năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a/NQ-CP về chương trình hỗ trợ “Giảm nghèo nhanh, bền vững”. Là ...
Đổi thay ở các buôn làng tỉnh Gia Lai (29/12/2014)
Xã Kon Pơ Ner, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai những ngày cuối năm thật yên bình. Xã có 3 làng với 350 hộ, 1.500 khẩu đều là dân tộc Bahnar. Đây là những buôn làng định canh định cư muộn ...
"Dân vận khéo" đổi thay xã vùng cao Yên Bái (24/12/2014)
Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy, chính quyền xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn xóa dần các phong ...
Cư Kuin đổi thay từ xây dựng Nông thôn mới (22/12/2014)
Qua 3 năm phát động và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo huyện Cư Kuin đã có những đổi thay, chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực: ...
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc CT 135 góp phần cải thiện đời sống hộ nghèo ở Quảng Bình (22/12/2014)
Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, trong những năm qua, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện và đạt ...
Đắk Lắk: Hơn 1.400 hộ DTTS được hưởng lợi từ Chương trình 135 (22/12/2014)
Từ đầu năm đến nay, đã có 1.416 hộ nghèo và cận nghèo DTTS được hưởng lợi từ Chương trình 135.
Đổi thay bản Màng (22/12/2014)
Từ một bản đặc biệt khó khăn, đến nay bản Màng (phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu) đã “khoác” lên mình diện mạo mới no ấm và sung túc. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, ...
Nhiều mô hình sản xuất phù hợp tăng thu nhập cho hộ gia đình dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi (22/12/2014)
Trong thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước đối với miền núi, vùng đồng bào DTTS, công tác dự báo, hướng dẫn chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật cho nông dân ...
Minh Đức - xã nghèo phát huy nội lực (16/12/2014)
Bằng vài câu ngắn gọn, ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Đức (Phổ Yên) đã “vẽ” cho chúng tôi thấy những nét khái quát nhất của địa phương: Minh Đức là xã miền núi khó khăn, kinh ...
Xã Lỗ Sơn: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới (16/12/2014)
Là xã vùng sâu của huyện Tân Lạc, Lỗ Sơn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến nay, xã mới đạt 6 tiêu chí.