Cà Mau nỗ lực hỗ trợ đồng bào Khmer xóa nghèo (2/10/2015)
Trong 5 năm vừa qua, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau đã luôn quan tâm, nỗ lực thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu ...
Hướng đi đúng giúp giảm nghèo bền vững (1/10/2015)
Sau hơn 5 năm triển khai Nghị quyết 30a về Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững và lồng ghép các chương trình khác, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được ...
Những khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới ở Đà Bắc (1/10/2015)
Nhằm thay đổi diện mạo của các xã vùng sâu, vùng xa, nâng cao mức sống cho người dân, trong những năm qua huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực triển khai xây dựng Chương trình Nông thôn ...
Những vấn đề đặt ra hậu công tác tái định cư thủy điện (30/9/2015)
Vì lợi ích chung của đất nước, khi triển khai các dự án thủy điện, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã đồng thuận di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, thời gian qua, do công tác tái ...
Ổn định đời sống cho đồng bào (30/9/2015)
Anh Nay Lập, Trưởng buôn Ea Kal cho biết, đây là vùng đất quá xấu, đồng bào không thể canh tác được, mùa mưa nước dâng cao, nhiều buôn bị cô lập với bên ngoài.
Yên Bái thực hiện tốt Nghị quyết 30a giúp giảm nghèo nhanh và bền vững (30/9/2015)
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đối với vùng dân tộc và miền núi, trong đó trọng tâm là các chính sách ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). ...
Cần có chính sách riêng cho hộ cận nghèo (22/9/2015)
Là một huyện 30a của cả nước nên Quản Bạ nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Việc thực hiện các chính sách ...
Mong manh cận nghèo (22/9/2015)
Những năm trở lại đây, thông qua việc thực hiện liên tục, hiệu quả các chính sách giảm nghèo nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm nhanh, đời sống của người ...
Nghệ An thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo (22/9/2015)
Với việc cụ thể hóa và lồng ghép các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng nhằm tạo mọi điều kiện để giảm nghèo ...
Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh tại Điện Biên (22/9/2015)
Sau 3 năm thực hiện nghị quyết Nghị quyết 267 của tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.