Hà Giang: Bản Rịa nỗ lực xóa đói giảm nghèo (24/11/2015)
Bản Rịa là xã nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Quang Bình, có 4 thôn bản, gồm: Bản Thín, Bản Rịa, Bản Măng và Minh Tiến với gần 400 hộ dân, 1.816 khẩu, 100% là dân ...
Hà Giang: Hiệu quả chính sách giảm nghèo tại xã Ngọc Minh (24/11/2015)
Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, xã Ngọc Minh đã và đang triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân; trở thành điểm ...
Đắk Lắk: Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Buôn Đôn (23/11/2015)
Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, ...
Hòa Bình: Khó khăn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Phúc Sạn (23/11/2015)
Là xã 135, cách trung tâm huyện 13 km, với địa hình phức tạp luôn tiềm ẩn nguy cơ về sạt lở đất và trình độ dân trí vẫn còn nhiều hạn chế, xã Phúc Sạn (Mai Châu) gặp vô ...
Lai Châu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22% (17/11/2015)
Lai Châu có 6 huyện nghèo nằm trong 62 huyện nghèo được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 30a/CP, 77 xã khu vực III, 22 xã khu vực II, 9 xã khu vực I và có 641 thôn ...
Lai Châu: Hiệu quả của chính sách dân tộc tại Nậm Nhùn (17/11/2015)
Bằng việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, đời sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc huyện Nậm Nhùn được cải thiện đáng kể, hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội có những ...
Những khó khăn khi xây dựng nông thôn mới ở Điện Biên (17/11/2015)
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã triển khai được gần 5 năm. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Điện Biên vẫn chưa có xã nào đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới, kể cả xã điểm, được Ban ...
Quảng Ngãi: Hiệu quả từ những mô hình cộng đồng ở Ba Liên (17/11/2015)
Tận dụng diện tích mặt nước của hồ chứa nước Núi Ngang, chính quyền xã Ba Liên đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho đồng bào Hrê nơi đây cách làm kinh tế và giữ gìn sinh kế bền ...
Gia Lai: Công tác xóa đói giảm nghèo tại Kông Chro (16/11/2015)
Là một trong 4 huyện khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai, tuy nhiên vài năm trở lại đây, diện mạo Kông Chro đã có nhiều khởi sắc. Trong đó, công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng bộ ...
Lâm Đồng: Lâm Hà quyết tâm giảm nghèo bền vững đối với đồng bào DTTS (16/11/2015)
Trong nhiều năm qua, cũng như ở nhiều địa phương khác, huyện Lâm Hà đã “ưu tiên” đầu tư nhiều vào vùng đồng bào DTTS, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, chưa bền vững. Một bộ phận khá lớn ...