Hiệu quả từ những chính sách hỗ trợ đồng bào Chăm ở An Giang (3/8/2015)
Từ những năm qua, việc bảo đảm thực hiện hiệu quả những chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho đồng bào Chăm được xem là việc làm mang tính thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ then ...
Nậm Chạc vươn lên thoát nghèo (3/8/2015)
Nậm Chạc, xã biên giới khó khăn nhất của huyện vùng cao Bát Xát (Lào Cai) đang nỗ lực vươn lên để thoát nghèo nhờ các Chương trình 134, 135 của Chính phủ và sự chung tay góp sức của ...
Phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo (31/7/2015)
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ phát triển rừng và các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi như: Chính ...
Khôi phục, phát triển cây trồng hàng hóa bản địa (29/7/2015)
Bên cạnh việc đưa giống cây mới cho năng suất chất lượng cao vào trồng tập trung như: Chuối, dứa, chè, quýt, ngô, các huyện nghèo ở Lào Cai còn đang khôi phục lại giống cây bản địa có giá ...
Xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương chuyển đổi có hiệu quả cây công nghiệp trên đất dốc, đất thiếu nước (29/7/2015)
Là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, có 6 thôn biên giới, với 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số, nhưng mỗi năm xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh ...
Huyện Mường Lát với công tác giảm nghèo (28/7/2015)
Là một trong những huyện nghèo của tỉnh, địa bàn xa xôi, giao thông trắc trở, do vậy việc phát triển kinh tế – xã hội ở huyện Mường Lát còn nhiều khó khăn.
Tạo động lực để giảm nghèo bền vững (28/7/2015)
Nhờ triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững”, nông dân huyện Mường Tè từng bước giảm nghèo bền vững và nâng cao ...
Chương trình 135 – Chủ trương đúng đắn và nhân văn (24/7/2015)
Chương trình 135 đang được thực hiện ở giai đoạn III càng thể hiện rõ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của đất nước. Chương trình ...
Nhiều địa phương triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân giảm nghèo từ nguồn vốn Chương trình 135 (24/7/2015)
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn Chương trình 135, nhưng một số tỉnh được hỗ trợ cũng đã có nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế ...
Từ đầu năm đến nay đã có gần 1.600 công trình khởi công mới từ nguồn vốn Chương trình 135 (24/7/2015)
Đó là một trong những kết quả thực hiện dự án thành phần của Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã ...