23 nghìn tỷ đồng đào tạo nghề cho nông dân (22/4/2009)
Gần đây trong hội nghị triển khai Nghị quyết giảm nghèo bền vững cho 61 huyện nghèo nhất nước; Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu các tỉnh phải coi chương trình 61 huyện nghèo là chương trình ...
Ðối tượng nào được hưởng chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo? (20/4/2009)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất bao gồm: Các hộ nghèo; các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại đầu tư ...
Giảm nghèo không theo tư duy nhiệm kỳ (17/4/2009)
Triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ giảm nghèo nhanh, bền vững cho 61 huyện thuộc 20 tỉnh có tỷ lệ nghèo trên 50% (NQ30a/NQ-CP ngày 27/12/2008), tỉnh Hà Giang là địa phương sớm hoàn thiện việc triển khai ...
Hội thảo vế cơ chế chính sách dân tộc đặc thù đối với 61 huyện nghèo. (16/4/2009)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Ngày ...
Quyết định 61/QĐ-UBDT về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính. (16/4/2009)
Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Lâm Đồng. Ngày 12/3/2009 Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định số 61/QĐ-UBDT ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại 61 huyện nghèo. (16/4/2009)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong cả nước, ngày 17/02/2009 Bộ Xây ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại 61 huyện nghèo. (16/4/2009)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong cả nước, ngày 17/02/2009 Bộ Xây ...
Ưu đãi lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tại 61 huyện nghèo (10/4/2009)
Theo Thông tư 06/2009/TT-NHNN hướng dẫn chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành, các đối tượng được hưởng chính sách ...
"Mục tiêu đến năm 2010 giảm tỷ lệ 61 huyện nghèo xuống dưới 40%" (9/4/2009)
Ngày 12 tháng 2 năm 2009 tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm ...
Hướng dẫn phát triển chợ tại 61 huyện nghèo (9/4/2009)
Tại 20 tỉnh có 61 huyện nghèo trên cả nước có 2.493 chợ, chiếm tỷ lệ 30,5% tổng số chợ cả nước. Trong đó có 680 chợ kiên cố, 863 chợ bán kiên cố và 950 là chợ tạm.