Thư viện - Tài liệu
16/05/2018 - 12:00
Thông báo: Lấy ý kiến góp ý Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG vay vốn của WB
Theo cam kết với Nhà tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Sổ tay hướng thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB.

Sổ tay hướng dẫn xem tại đây

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng Điều phôi nông thôn mới Trung ương (Nhà B9, Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, thư điện tử: khth.ntm@gmail.com) và Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (Thư điện tử: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn) trước ngày 20/5/2018 để tổng hợp và hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt./.

(Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: đ/c Bùi Trường Minh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại 0942565562 và thư điện tử minhbt77@gmail.com).

Hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135 (2/10/2017)
Thực hiện Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...
BẢN ĐỒ NGHÈO NĂM 1999 - 2009 (1/1/2015)
(Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông; Nguồn: WB 2012)

ankara escort
kurtkoy escort