Thư viện - Tài liệu
25/02/2016 - 12:00
Góp ý kiến Dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. 

Chi tiết nội dung dự thảo Báo cáo xem tại đây

Thông tư hướng dẫn xem tại đây 

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn

 

Trân trọng cám ơn.

Thông báo: Lấy ý kiến góp ý Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG vay vốn của WB (16/5/2018)
Theo cam kết với Nhà tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Sổ ...
Hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135 (2/10/2017)
Thực hiện Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...
BẢN ĐỒ NGHÈO NĂM 1999 - 2009 (1/1/2015)
(Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông; Nguồn: WB 2012)