Thư viện - Tài liệu
09/10/2015 - 12:00
Tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015

Để chuẩn bị tổng kết toàn quốc giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch trung hạn Chương trinh 135 giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015.

Nội dung chi tiết:

1. Công văn về việc tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015: xem tại đây

2. Biểu mẫu báo cáo số liệu: xem tại đây

Thông báo: Lấy ý kiến góp ý Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG vay vốn của WB (16/5/2018)
Theo cam kết với Nhà tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Sổ ...
Hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135 (2/10/2017)
Thực hiện Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...
BẢN ĐỒ NGHÈO NĂM 1999 - 2009 (1/1/2015)
(Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông; Nguồn: WB 2012)

ankara escort
kurtkoy escort