Thư viện - Tài liệu
11/03/2015 - 03:00
THÔNG BÁO: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM BÁO CÁO SỐ LIỆU

* Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu tại đây

* Tải phần mềm báo cáo số liệu cấp xã tại đây

Phần mềm khai thác, sử dụng diễn đàn xem tại đây

  - Hỗ trợ nghiệp vụ công tác báo cáo tổng hợp số liệu: Đ/c Trần Văn Vinh, Chuyên viên chính thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc; Số điện thoại: 043.734.9440

- Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm báo cáo tổng hợp số liệu: Đ/c 
Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Ứng dụng và Cơ sở Dữ liệu, Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc; Số điện thoại: 080.44695

Thông báo: Lấy ý kiến góp ý Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG vay vốn của WB (16/5/2018)
Theo cam kết với Nhà tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Sổ ...
Hướng dẫn công tác báo cáo thực hiện Chương trình 135 (2/10/2017)
Thực hiện Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...
BẢN ĐỒ NGHÈO NĂM 1999 - 2009 (1/1/2015)
(Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông; Nguồn: WB 2012)

ankara escort
kurtkoy escort