Hỏi Đáp Chính Sách
11/08/2015 - 12:00
Sẽ báo cáo Quốc hội cho phép tiếp tục triển khai Chương trình 135
Trong 5 năm tới 2016 - 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo Quốc hội cho phép triển khai thực hiện Chương trình 135 trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Ảnh minh họa

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, Đại biểu Quốc hội Huỳnh Sang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước chất vấn: Theo Quyết định số 551/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 (giai đoạn III) quy định mức đầu tư giai đoạn 2014-2015 cao hơn 1,5 lần so với định mức đầu tư 2013. Thế nhưng qua hơn một năm triển khai thực hiện chương trình thì mức kinh phí Trung ương hỗ trợ cho các địa phương vẫn theo định mức năm 2013, trong khi chỉ còn vài tháng nữa (cuối 2015) là năm tổng kết chương trình. Vì vậy, việc đánh giá xét hoàn thành mục tiêu là rất khó khăn.

Trong báo cáo của Chính phủ có nêu vấn đề này nhưng lại chưa nêu rõ nguyên nhân cũng như chưa đưa ra các giải pháp. Hơn nữa, việc quy định một chương trình lớn mà thời gian triển khai thực hiện rất ngắn (2 năm) chưa đảm bảo tính bền vững của chính sách đầu tư.

Về nội dung chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ trả lời như sau:

Theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ định mức vốn đầu tư hỗ trợ của Chương trình 135 giai đoạn III được quy định như sau: Năm 2012 và 2013 thực hiện theo định mức và vốn đã được phân bổ; năm 2014 và 2015, tăng 1,5 lần so với định mức vốn năm 2013; các năm tiếp theo bố trí tăng phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong các năm gần đây cân đối ngân sách nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, thu ngân sách tăng thấp, chi đầu tư phát triển kế hoạch năm 2014 giảm 7% so với năm 2013 trong khi đó các năm trước đều tăng, do vậy nhiều chương trình, trong đó có Chương trình 135 giai đoạn III không cân đối đủ nguồn lực để áp dụng định mức mới.

Mặc dù vậy, trong điều hành Chính phủ luôn ưu tiên cân đối bố trí đủ nguồn cho các xã mới của chương trình (trong năm 2014 Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung thêm 750 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2013).

Như vậy, Chương trình 135 đã được Chính phủ hết sức quan tâm, mức vốn bố trí cho chương trình trong tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước là rất lớn (giai đoạn 2003-2015, ngân sách nhà nước giao 31.065 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 25.317 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 6.617 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản bổ sung trong năm).

Trong từng giai đoạn, Thủ tướng Chính phủ đều quy định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Kết thúc từng giai đoạn đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Tuy không thể bố trí đủ kinh phí để thực hiện theo định mức hỗ trợ cao hơn so với năm 2013 nhưng toàn bộ các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn bổ sung mới trong năm 2014 đều được ngân sách Trung ương hỗ trợ; điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo

Để hạn chế việc ban hành chính sách nhưng không bố trí đủ nguồn lực thực hiện, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết, theo đó chỉ ban hành chính sách mới khi đã xác định và cân đối được nguồn.

Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát các chính sách đã ban hành, sắp xếp thứ tự ưu tiên để tập trung bố trí, giải quyết dứt điểm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách. Trong 5 năm tới 2016-2020, Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo Quốc hội cho phép triển khai thực hiện Chương trình 135 trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững./.

(Nguồn: baochinhphu.vn)

5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 (18/11/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020.
Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau (18/11/2016)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, có giải pháp phù hợp, thực hiện tốt phong trào ...
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 (18/11/2016)
Nhằm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng DTTS và miền núi với các vùng khác trong cả nước; ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ...
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi (9/11/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.
19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (18/10/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 (26/8/2016)
Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo (26/8/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc, miền núi (16/8/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc, miền núi (19/7/2016)
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
Có nên duy trì chính sách cho không, cấp không với dân tộc thiểu số? (20/10/2015)
Chính sách cho không, cấp không dành cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay mang tính áp đặt, đồng bào bị xem là những người được thụ hưởng.

ankara escort
kurtkoy escort