Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II ở Đăk Nông: Chỉ có 4/20 xã được giao làm chủ đầu tư (6/1/2009)
Thực hiện Chương trình (CT)135 giai đoạn II, Đăk Nông có 20 xã và 28 thôn, buôn, bon đặc biệt khó khăn được thụ hưởng. Để triển khai thực hiện CT, Đăk Nông thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ ...
Hội thảo Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật năm 2009 và tập huấn NEX (11/12/2008)
Ngày 08/12, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Dự án EMPCD (của UNDP) tổ chức Hội thảo Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật năm 2009 và tập huấn NEX. Vụ trưởng Vụ Chinh sách Dân tộc ...
Chương Trình 135 qua báo chí địa phương Phú Thọ: Sau 3 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (5/12/2008)
Hiện nay toàn tỉnh Phú Thọ có 43 xã, 190 thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được thụ hưởng Chương trình (CT)135 giai đoạn II.
Hội thảo quốc gia đánh giá chung giữa nhiệm kỳ năm 2008 về triển khai thực hiện Chương trình 135 (28/11/2008)
Thực hiện thoả thuận quan hệ đối tác giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ về hỗ trợ ngân sách thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, trong hai ngày từ 24-25/11/2008, tại Hà ...
Lễ ký kết thoả thuận viện trợ giữa Chính phủ Cộng hoà Ireland và Chính phủ Việt Nam cho Chương trình (26/11/2008)
Tại Hội thảo đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn II ngày 25/11/2008 do Uỷ ban Dân tộc chủ trì, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh và Bà Maeve Collins - Đại sứ đặc mệnh toàn ...
Uỷ ban Dân tộc trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc" (26/11/2008)
Theo Quyết định số 357/QĐ-UBDT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, quyết định trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc" cho một số cá nhân và tổ chức đã ...
Hội thảo Quốc gia về đánh giá giữa kỳ năm 2008 về triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (24/11/2008)
Sáng ngày 24/11, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo Quốc gia về đánh giá giữa kỳ năm 2008 về triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và Lễ ký kết thỏa ...
Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (21/11/2008)
Thực hiện Thỏa thuận quan hệ đối tác giữa Chính phủ Việt Nam và các Nhà tài trợ về hỗ trợ ngân sách thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Ủy ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá ...
Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008 (21/11/2008)
Thực hiện thỏa thuận quan hệ đối tác giữa Chính phủ Việt Nam và các Nhà tài trợ về hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn II, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ triển ...
Hội thảo triển khai dự án tăng cường nâng cao năng lực (24/10/2008)
Sáng 24/10/2008, tại Hà Nội Uỷ ban Dân tộc và UNDP tổ chức Hội thảo triển khai Dự án "Tăng cường năng lực cho công tác xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc" (EMPCD).