Thái Nguyên: Hiệu quả xây dựng nông thôn mới khi có sự đồng thuận của nhân dân (19/12/2016)
Nghị quyết không chỉ được xây dựng trên nền tảng ý kiến đóng góp ý của các đảng viên mà còn hàm chứa cả tâm tư nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân. Những nghị quyết như thế ...
Thái Nguyên: Hướng thoát nghèo ở Văn Lang (19/12/2016)
Trong thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân xã vùng cao Văn Lăng (Đồng Hỷ) mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi dê. Cùng với đó, ...
Bắc Yên phát triển nông nghiệp nhờ chương trình 135 (12/12/2016)
Thực hiện Chương trình 135 của năm 2016, UBND huyện Bắc Yên đã có nhiều đổi mới đáng kể trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.
Vùng dân tộc thiểu số phát triển ấn tượng nhờ mục tiêu thiên niên kỷ (12/12/2016)
Sau hơn 30 năm, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số của Việt Nam đã có sự phát triển ấn tượng. Đời sống của đại bộ phận đồng bảo dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
Bắc Kạn: Ba Bể hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp từ chương trình 135 (8/12/2016)
Trong những năm qua, từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Ba Bể đã hỗ trợ xây dựng 16 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho các xã trên địa bàn.
“Trỗi dậy” từ vùng đất nghèo khó (7/12/2016)
Từ mảnh đất cằn cỗi, cuộc sống khó khăn, phải nương nhờ vào sự trợ cấp của nhà nước, người dân Pác Nặm bằng sức trẻ đã “bật dậy” tìm đường thoát nghèo thành công.
Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (18/11/2016)
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, tính đến cuối tháng 6, mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,4 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ...
Quảng Ninh: Hiệu quả từ nguồn vốn Chương trình 135 ở Bình Liêu (18/11/2016)
Là huyện miền núi, biên giới với 9 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 96%, Bình Liêu có 7 xã và 40 thôn, bản thuộc vùng ĐBKK - là địa phương có ...
Thái Nguyên: Những đổi thay từ Chương trình 135 ở Định Hóa (18/11/2016)
Định Hóa - vùng đất căn cứ cách mạng xưa là một huyện miền núi có có 14 dân tộc chung sống. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt hợp phần hỗ trợ sản xuất ...
Thái Nguyên: Trên 107 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 (18/11/2016)
Thái Nguyên là tỉnh miền núi trung du có tám dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Mông, Hoa. Trong đó, có 35 xã khu vực 1, hơn 40 xã khu ...