Hoạt Động Của Địa Phương
16/11/2018 - 12:00
Nỗ lực giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng tại Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) luôn thực hiện nhất quán chủ trương “Phát triển vườn cây đến đâu, tổ chức cụm dân cư đến đó”.
Cán bộ, Chiến sỹ Trung đoàn 710, Binh đoàn 15 giúp bà con vùng biên dựng lại nhà cửa sau cơn lũ tháng 6 vừa qua. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Kpă Thuyên khẳng định: Binh đoàn 15 đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, tổ chức thực hiện thành công các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - quốc phòng - xã hội của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Tiêu biểu là thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Binh đoàn 15 luôn xác định và thực hiện nhất quán chủ trương “Phát triển vườn cây đến đâu, tổ chức cụm dân cư đến đó”, như khai hoang trồng mới cao su, cà phê, vận động người dân nhận diện tích làm công nhân. Binh đoàn 15 luôn ưu tiên dành những vùng đất thuận lợi trong các dự án để người dân canh tác, đồng thời chủ động giúp đỡ phương tiện san ủi, hỗ trợ cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật để họ phát triển kinh tế hộ gia đình...

Tính đến nay, Binh đoàn đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 17.000 lao động (trong đó có hơn 8.000 lao động là người dân tộc thiểu số), xây dựng được 9 cụm, 255 điểm dân cư tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới. Riêng tại tỉnh Gia Lai, Binh đoàn đã thực hiện đỡ đầu, đón nhận, sắp xếp ổn định được cho 10.157 hộ dân; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 12.688 lao động (trong đó có hơn 6.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số). Những hộ đồng bào vào làm công nhân với Binh đoàn được giao khoán vườn cây ổn định lâu dài, bình quân diện tích cao su là 1,9 ha và cà phê là 0,7 ha trở lên cho mỗi lao động. Bình quân mức thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Binh đoàn cũng thực hiện tốt các chính sách ưu tiên cho lao động đồng bào dân tộc theo quy định như đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người lao động nói chung và người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng luôn được Binh đoàn quan tâm, tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động của đơn vị, địa phương.

Từ giá trị lợi nhuận hàng năm, Binh đoàn đã đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hơn 1.500 km đường giao thông liên thôn, xã; hơn 400 km đường điện trung thế; hàng chục hồ, đập thủy lợi; hàng trăm giếng khoan, hệ thống nước sạch, hệ thống trường học từ nhà trẻ, mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở để nuôi dạy con em công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn... Hệ thống y tế từ Binh đoàn đến bệnh xá, nhân viên quân y thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh, thăm khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí; đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh, dập dịch mới phát sinh cho các làng, xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Coi trọng công tác dân vận

Với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng dân cư, xã hội trên địa bàn Tây Nguyên, Binh đoàn 15 đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Chính vì thế, ngay từ ngày đầu thành lập và trong suốt quá trình phát triển, Binh đoàn luôn kiên định và thực hiện tốt phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn - làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”. Tiêu biểu là hoạt động “gắn kết hộ giữa công nhân là lao động người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số” mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và có ý nghĩa về kinh tế - quốc phòng, tính văn hóa, nhân văn sâu sắc làm cho các gia đình trong cộng đồng dân cư cùng phát triển, cùng bình đẳng.

Đến nay, các công ty, đơn vị đã tổ chức kết nghĩa với 37 xã; các đội sản xuất kết nghĩa với 271 thôn, làng, 3.927 hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động kết nghĩa, gắn kết được triển khai toàn diện, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số đủ ăn, nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu. Đây chính là cầu nối quan trọng để Binh đoàn thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt.

Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Binh đoàn đã chú trọng công tác huấn luyện lực lượng dự bị, động viên, lực lượng tự vệ cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm nòng cốt trong bảo vệ sản xuất, bảo vệ địa bàn; hàng năm hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch huấn luyện, tập huấn quân sự... cho các đối tượng. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, làm cho dân tin vào Quân đội, vào Binh đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhờ đó ý thức chính trị của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng bước ổn định, giữ vững. Có thể nói, sự thành công mang tầm chiến lược trong chính sách định canh, định cư, công tác dân vận... của Binh đoàn 15 đã tạo nên những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên tuyến vành đai biên giới ở vùng Tây Nguyên.

Hơn 33 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng, sắp xếp lực lượng lao động, thực hiện các chế độ, chính sách nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh

Được thành lập năm 1985, Binh đoàn 15 được giao các nhiệm vụ chính trị như phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng dân cư - xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, sản xuất nông nghiệp, phát triển cây cao su, cà phê, lúa nước... Đồng thời làm công tác dân vận, xây dựng chính trị cơ sở từng bước giúp vùng Tây Nguyên phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng - an ninh. Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 đã tận tình trợ giúp 22 xã của 3 huyện biên giới Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ từng bước phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Thực hiện các chính sách giảm nghèo của tỉnh Hà Giang (6/12/2018)
Theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang chiếm ...
Thực hiện Chương trình 135 ở Nghệ An (30/11/2018)
Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình 135, trong đó có việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình 135; rà soát, đánh giá việc ...
Góp phần giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái (25/11/2018)
Nhiều năm qua, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân vùng cao Yên Bái, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của đồng ...
Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo ở Bắc Giang (12/10/2018)
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.
Hội Nông dân Sơn La giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo (15/9/2018)
Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh việc biểu dương, đại hội cũng đánh giá cao kết quả công tác Hội và công tác xóa ...
Cà Mau: Nhiều giải pháp sáng tạo để giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo (30/8/2018)
Ước tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cà Mau giảm còn 1,46%, nên thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các ...
Hà Nội tăng cường hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo (28/6/2018)
UBND TP. Hà Nội đã trích ngân sách hơn 108,5 tỷ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội và phân bổ cho các huyện, thị xã hỗ trợ nhà ở cho người ...
Nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (23/6/2018)
Giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất các mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng vùng miền trong tỉnh, ...
Tháo gỡ khó khăn thực hiện các chương trình MTQG (10/4/2018)
Năm 2017, Bắc Kạn đã đạt những kết quả quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng mức bình quân các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục đẩy ...
Lai Châu quan tâm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội (12/1/2018)
Từ thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đời sống của đồng bào các dân ...

ankara bayan escort
ankara escort
kurtkoy escort
istanbul escort sirinevler escort istanbul escort istanbul escort halkali escort bakirkoy escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort beylikduzu escort beylikduzu escort avcilar escort avcilar escort esenyurt escort sirinevler escort bakirkoy escort basaksehir escort halkali escort sultangazi escort sisli escort kayasehir escort atakoy escort capa escort istanbul escort mecidyekoyescort bakirkoy escort pendik escort istanbul escort findikzade escort sirinevler escort halkali escort mecidyekoyescort corlu escort taksim escort halkali escort ankara escort ankara escort antalya escort antalya escort antalya escort sisli escort bahcesehir escort halkali escort beylikduzu escort bahcelievler escort sirinevler escort avcilar escort
sirinevler escort beylikduzu escort atakoy escort sisli escort atakoy escort sisli escort sirinevler escort beylikduzu escort halkali escort halkali escort istanbul escort beylikduzu escort beylikduzu escort sirinevler escort sirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler escort avrupa yakası escort çapa escort beylikdüzü escort sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
escort sinop escort sivas
antep escort escort bayan