Hoạt Động Của Địa Phương
11/07/2018 - 12:00
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018
Ngày 09/7/2018, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2018 tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là lớp thứ 3 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức trong năm 2018.
Lớp tập huấn cho đối tượng là Trưởng thôn
Trong 9 ngày, từ ngày 02-10/7/2018, Ban Dân tộc đã mở 03 lớp tập huấn có hơn 120 học viên là cán bộ nông nghiệp, trưởng thôn tại các xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn đặc biệt khó khăn và được tập huấn 8 chuyên đề trong 12 chuyên đề tổng thể Chương trình 135. 

Thông qua các buổi tập huấn, học viên được trang bị kiến thức các nội dung: Một số Chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững của Trung ương, của tỉnh; Nghiệp vụ giám sát Dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù, kỹ năng vận hành, duy tu bão dưỡng công trình cơ sở hạ tầng của địa phương; Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam; Kỹ năng phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Nghiệp vụ lập dự toán xã và hướng dẫn thanh quyết toán nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án (tiểu dự án 2) hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; Đào tạo kỹ năng cho cán bộ xã trong việc quản lý, thực hiện Chương trình 135. 


Ngoài việc cập nhật kiếm thức tại lớp, các học viên còn được tham gia đi học tập mô hình điểm tại huyện Hiệp Đức và huyện Tiên Phước, tại đây các học viên được tham gia lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, lập dự án...Tại các buổi tập huấn, các báo cáo viên và học viên đã trao đổi, thảo luận, tham vấn các ý kiến, nguyện vọng của học viên, nhằm giải đáp thắc mắc cũng như tiếp thu các ý kiến hay, thiết thực để có đề xuất với các cấp, các ngành chức năng trong công tác dân tộc tỉnh nhà.

Theo kế hoạch tập huấn Chương trình 135 năm 2018, ngoài 03 lớp mở tại Thành phố Tam Kỳ, thời gian đến Ban Dân tộc sẽ tiếp tục mở 06 lớp/316 học viên tại 06 huyện miền núi: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My. Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, giúp học viên nắm bắt kịp thời các chủ tương chính sách của Đảng về công tác dân tộc; Tôn giáo; Công tác xóa đói, giảm nghèo; tăng cường khả năng tham gia lập kế hoạch, vai trò giám sát của người dân; Những kiến thức cơ bản của Chương trình 135; các mô hình sản xuất giỏi... Các học viên đánh giá cao nội dung tập huấn cũng như thông tin chia sẻ tại lớp tập huấn là hết sức thiết thực, bổ ích. Hy vọng thông qua các lớp tập huấn này, các cán bộ cơ sở sẽ thay đổi nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc, qua đó sẽ góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở các xã vùng DTTS và miền núi của tỉnh Quảng Nam.

bandantoc.quangnam.gov.vn

Thực hiện Chương trình 135 ở Nghệ An (30/11/2018)
Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình 135, trong đó có việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình 135; rà soát, đánh giá việc ...
Góp phần giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái (25/11/2018)
Nhiều năm qua, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân vùng cao Yên Bái, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của đồng ...
Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo ở Bắc Giang (12/10/2018)
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.
Các địa phương dành nguồn lực để hổ trợ người nghèo (20/9/2018)
Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư TƯ đã ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tín dụng chính sách xã hội và chỉ thị đó đã đi vào cuộc sống rất rõ ...
Hội Nông dân Sơn La giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo (15/9/2018)
Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh việc biểu dương, đại hội cũng đánh giá cao kết quả công tác Hội và công tác xóa ...
Cà Mau: Nhiều giải pháp sáng tạo để giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo (30/8/2018)
Ước tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cà Mau giảm còn 1,46%, nên thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các ...
Hà Nội tăng cường hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo (28/6/2018)
UBND TP. Hà Nội đã trích ngân sách hơn 108,5 tỷ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội và phân bổ cho các huyện, thị xã hỗ trợ nhà ở cho người ...
Nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (23/6/2018)
Giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất các mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng vùng miền trong tỉnh, ...
Tháo gỡ khó khăn thực hiện các chương trình MTQG (10/4/2018)
Năm 2017, Bắc Kạn đã đạt những kết quả quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng mức bình quân các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục đẩy ...
Lai Châu quan tâm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội (12/1/2018)
Từ thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đời sống của đồng bào các dân ...

ankara escort
kurtkoy escort