Hoạt Động Của Địa Phương
27/12/2017 - 12:00
Tỉnh Ninh Thuận: Định hướng 11 mục tiêu giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều
Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đạt 11 mục tiêu cụ thể trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, cụ thể:
Người dân thu hoạch nông sản

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 từ 1% - 1,5% (riêng các xã, huyện nghèo giảm từ 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%/năm).  Giải quyết một cách cơ bản cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở huyện nghèo, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, cơ sở trường học, trạm y tế xã. Hỗ trợ 10.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế  - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên các đối tượng chính sách... được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, thực hiện đồng bộ các chính sách khác về giáo dục đào tạo theo quy định để giảm nhanh chiều thiếu hụt về giáo dục. Đảm bảo 90% hộ nghèo, người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo. Hỗ trợ dạy nghề cho 2.600 lao động nông thôn, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc. Xây dựng thí điểm mô hình sinh kế giảm nghèo có hiệu quả gắn với đặc thù của vùng núi và bãi ngang ven biển. Tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và tăng số hộ được sử dụng nước sạch để giảm chiếu thiếu hụt về nước sạch và vệ sinh.  Đến cuối năm 2017, có 70  - 80% các thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn được hưởng chương trình đưa thông tin về cơ sở để giảm chiều thiếu hụt về tiếp cận thông tin.  Phấn đấu 100% cán bộ, công chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn trưởng, tổ trưởng và cán bộ đoàn thể được tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia của người dân để giúp phát triển cộng đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ninh Thuận đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đó là: Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã được Ngân sách Trung ương bố trí vốn năm 2017. Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt tại địa bàn 02 xã Phước Chính, Phước Đại của huyện Bác Ái và một số xã miền núi thuộc các huyện khác để giảm chiều thiếu hụt của các hộ dân, tăng khả năng tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, với Chương trình Xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác. Mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của Chương trình, từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình Giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền giám sát của người dân ở các vùng hưởng lợi chương trình, dự án. Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo như người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, người đơn thân nuôi con nhỏ... theo quy định của Chính phủ. Trợ cấp đột xuất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh hiểm nghèo.  Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo chung.

PV

Thái Nguyên: Hiệu quả xây dựng nông thôn mới khi có sự đồng thuận của nhân dân (19/12/2016)
Nghị quyết không chỉ được xây dựng trên nền tảng ý kiến đóng góp ý của các đảng viên mà còn hàm chứa cả tâm tư nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân. Những nghị quyết như thế ...
Thái Nguyên: Hướng thoát nghèo ở Văn Lang (19/12/2016)
Trong thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân xã vùng cao Văn Lăng (Đồng Hỷ) mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi dê. Cùng với đó, ...
Bắc Yên phát triển nông nghiệp nhờ chương trình 135 (12/12/2016)
Thực hiện Chương trình 135 của năm 2016, UBND huyện Bắc Yên đã có nhiều đổi mới đáng kể trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.
Vùng dân tộc thiểu số phát triển ấn tượng nhờ mục tiêu thiên niên kỷ (12/12/2016)
Sau hơn 30 năm, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số của Việt Nam đã có sự phát triển ấn tượng. Đời sống của đại bộ phận đồng bảo dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
Bắc Kạn: Ba Bể hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp từ chương trình 135 (8/12/2016)
Trong những năm qua, từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Ba Bể đã hỗ trợ xây dựng 16 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho các xã trên địa bàn.
“Trỗi dậy” từ vùng đất nghèo khó (7/12/2016)
Từ mảnh đất cằn cỗi, cuộc sống khó khăn, phải nương nhờ vào sự trợ cấp của nhà nước, người dân Pác Nặm bằng sức trẻ đã “bật dậy” tìm đường thoát nghèo thành công.
Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (18/11/2016)
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, tính đến cuối tháng 6, mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,4 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ...
Quảng Ninh: Hiệu quả từ nguồn vốn Chương trình 135 ở Bình Liêu (18/11/2016)
Là huyện miền núi, biên giới với 9 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 96%, Bình Liêu có 7 xã và 40 thôn, bản thuộc vùng ĐBKK - là địa phương có ...
Thái Nguyên: Những đổi thay từ Chương trình 135 ở Định Hóa (18/11/2016)
Định Hóa - vùng đất căn cứ cách mạng xưa là một huyện miền núi có có 14 dân tộc chung sống. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt hợp phần hỗ trợ sản xuất ...
Thái Nguyên: Trên 107 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 (18/11/2016)
Thái Nguyên là tỉnh miền núi trung du có tám dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Mông, Hoa. Trong đó, có 35 xã khu vực 1, hơn 40 xã khu ...