Hoạt Động Của Địa Phương
10/11/2017 - 12:00
Trà Vinh lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lồng ghép giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu
Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh sẽ nhân rộng việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lồng ghép yếu tố giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là kết luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 tổ chức ngày 10/11 tại Trà Vinh.

Ông Ngô Thanh Nhanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội là công cụ nhà nước định hướng việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của xã. Kế hoạch nhằm đảm bảo các địa phương thích nghi với sự vận hành của thị trường, khắc phục những tồn tại, biến động của thị trường, biến đổi khí hậu.

Việc ban hành sổ tay hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh xây dựng từ năm 2009 và triển khai trên địa bàn tỉnh vào năm 2013. Đến năm 2015, sổ tay này được điều chỉnh, bổ sung thêm yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hai năm qua, sổ tay cấp xã đã được triển khai thí điểm thành công tại 49 xã trên địa bàn tỉnh. Từ hiệu quả của chương trình, năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh triển khai nhân rộng tại 106/106 xã, phương, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp địa phương, có tính định hướng thị trường, đồng thời chú trọng giảm nghèo và giới, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong này, những diễn biến cực đoan của thời tiết được phân tích, đề xuất giải pháp khắc phục. Kế hoạch cũng đảm bảo định hướng phát triển theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Kiệt, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành cho biết, 13/13 xã của huyện đã thực hiện việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lồng ghép yếu tố giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ năm 2015.

Việc các xã lập kế hoạch đảm bảo đúng nhu cầu thực tế của địa phương hơn so với cấp huyện thực hiện chung như trước đây. Nhờ thực hiện theo phương pháp này, ngay từ đầu năm, huyện đã bố trí kinh phí ưu tiên thực hiện các công trình dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu mang tính cấp bách.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương luôn có thể chủ động hỗ trợ người dân khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, thị trường giá cả nông sản biến động… Từ đó, cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện ổn định hơn trước.

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh đã hướng dẫn các địa phương quy trình lập kế hoạch cụ thể các bước: chuẩn bị, thu thập thông tin; tổng hợp, phân tích; tổ chức hội nghị thông qua dự thảo; trình và thảo luận kế hoạch; lấy ý kiến người dân, phản hồi và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp; trình và phê duyệt, triển khai thực hiện; giới thiệu phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin...

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân Trà Vinh. Chỉ tính trong năm 2016, thiên tai hạn mặn đã làm thiệt hại khoảng 30.000 ha lúa và hàng trăm ha rau màu, cây ăn trái, thuỷ sản. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại ước tính 1.098 tỷ đồng. Do vậy, việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lồng ghép yếu tố giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một việc làm cần thiết./.

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

Thái Nguyên: Hiệu quả xây dựng nông thôn mới khi có sự đồng thuận của nhân dân (19/12/2016)
Nghị quyết không chỉ được xây dựng trên nền tảng ý kiến đóng góp ý của các đảng viên mà còn hàm chứa cả tâm tư nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân. Những nghị quyết như thế ...
Thái Nguyên: Hướng thoát nghèo ở Văn Lang (19/12/2016)
Trong thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân xã vùng cao Văn Lăng (Đồng Hỷ) mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi dê. Cùng với đó, ...
Bắc Yên phát triển nông nghiệp nhờ chương trình 135 (12/12/2016)
Thực hiện Chương trình 135 của năm 2016, UBND huyện Bắc Yên đã có nhiều đổi mới đáng kể trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.
Vùng dân tộc thiểu số phát triển ấn tượng nhờ mục tiêu thiên niên kỷ (12/12/2016)
Sau hơn 30 năm, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số của Việt Nam đã có sự phát triển ấn tượng. Đời sống của đại bộ phận đồng bảo dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
Bắc Kạn: Ba Bể hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp từ chương trình 135 (8/12/2016)
Trong những năm qua, từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Ba Bể đã hỗ trợ xây dựng 16 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho các xã trên địa bàn.
“Trỗi dậy” từ vùng đất nghèo khó (7/12/2016)
Từ mảnh đất cằn cỗi, cuộc sống khó khăn, phải nương nhờ vào sự trợ cấp của nhà nước, người dân Pác Nặm bằng sức trẻ đã “bật dậy” tìm đường thoát nghèo thành công.
Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (18/11/2016)
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, tính đến cuối tháng 6, mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,4 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ...
Quảng Ninh: Hiệu quả từ nguồn vốn Chương trình 135 ở Bình Liêu (18/11/2016)
Là huyện miền núi, biên giới với 9 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 96%, Bình Liêu có 7 xã và 40 thôn, bản thuộc vùng ĐBKK - là địa phương có ...
Thái Nguyên: Những đổi thay từ Chương trình 135 ở Định Hóa (18/11/2016)
Định Hóa - vùng đất căn cứ cách mạng xưa là một huyện miền núi có có 14 dân tộc chung sống. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt hợp phần hỗ trợ sản xuất ...
Thái Nguyên: Trên 107 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 (18/11/2016)
Thái Nguyên là tỉnh miền núi trung du có tám dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Mông, Hoa. Trong đó, có 35 xã khu vực 1, hơn 40 xã khu ...