Hoạt Động Của Địa Phương
10/11/2017 - 12:00
Trà Vinh lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lồng ghép giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu
Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh sẽ nhân rộng việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lồng ghép yếu tố giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 106 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây là kết luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 tổ chức ngày 10/11 tại Trà Vinh.

Ông Ngô Thanh Nhanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội là công cụ nhà nước định hướng việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của xã. Kế hoạch nhằm đảm bảo các địa phương thích nghi với sự vận hành của thị trường, khắc phục những tồn tại, biến động của thị trường, biến đổi khí hậu.

Việc ban hành sổ tay hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh xây dựng từ năm 2009 và triển khai trên địa bàn tỉnh vào năm 2013. Đến năm 2015, sổ tay này được điều chỉnh, bổ sung thêm yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hai năm qua, sổ tay cấp xã đã được triển khai thí điểm thành công tại 49 xã trên địa bàn tỉnh. Từ hiệu quả của chương trình, năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh triển khai nhân rộng tại 106/106 xã, phương, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp địa phương, có tính định hướng thị trường, đồng thời chú trọng giảm nghèo và giới, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong này, những diễn biến cực đoan của thời tiết được phân tích, đề xuất giải pháp khắc phục. Kế hoạch cũng đảm bảo định hướng phát triển theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Kiệt, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành cho biết, 13/13 xã của huyện đã thực hiện việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lồng ghép yếu tố giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ năm 2015.

Việc các xã lập kế hoạch đảm bảo đúng nhu cầu thực tế của địa phương hơn so với cấp huyện thực hiện chung như trước đây. Nhờ thực hiện theo phương pháp này, ngay từ đầu năm, huyện đã bố trí kinh phí ưu tiên thực hiện các công trình dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu mang tính cấp bách.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương luôn có thể chủ động hỗ trợ người dân khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, thị trường giá cả nông sản biến động… Từ đó, cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện ổn định hơn trước.

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh đã hướng dẫn các địa phương quy trình lập kế hoạch cụ thể các bước: chuẩn bị, thu thập thông tin; tổng hợp, phân tích; tổ chức hội nghị thông qua dự thảo; trình và thảo luận kế hoạch; lấy ý kiến người dân, phản hồi và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp; trình và phê duyệt, triển khai thực hiện; giới thiệu phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin...

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân Trà Vinh. Chỉ tính trong năm 2016, thiên tai hạn mặn đã làm thiệt hại khoảng 30.000 ha lúa và hàng trăm ha rau màu, cây ăn trái, thuỷ sản. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại ước tính 1.098 tỷ đồng. Do vậy, việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lồng ghép yếu tố giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một việc làm cần thiết./.

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

Khởi sắc Chương trình 135 ở Sơn La (28/4/2009)
Năm 2008, kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La tiếp tục có bước tăng trưởng khá(13,2%), đặc biệt, cùng với nhiều cơ chế chính sách của tỉnh và việc thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách ...
Giúp đồng bào nghèo vùng khó khăn thoát nghèo: Cần cụ thể và sát thực tế (23/4/2009)
Là những địa phương đã nỗ lực triển khai các mục tiêu của Chương trình 134-135 và đạt được một số kết quả nhất định, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), tỉnh Bình Phước và tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước ...
Đầu tư đúng mục tiêu, đối tượng đã đem lại nhiều hiệu quả (22/4/2009)
Cuộc sống ấm no của bà con Khmer xã Phú Tâm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) có được như hôm nay là thành quả rất lớn sau nhiều năm thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với ...
Hiệu quả Chương trình 135 ở Đakrông (17/4/2009)
Từ năm 1999, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị có 13 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện Chương tình 135 của Chính phủ. Cho đến năm 2006, với nguồn vốn gần 46 tỷ đồng huyện đã ...
Hương sắc mới ở vùng quê Vĩnh Hải (24/3/2009)
Sau hơn bảy năm thực hiện Chương trình 135, xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu - Sóc Trăng) đã đổi thay rõ rệt. Những con đường cấp phối thênh thang; hai bên đường là những cột điện bê tông thẳng tắp, ...
Chuyển đổi mới ở xã Hố Mít (23/3/2009)
Với người dân xã Hố Mít (Than Uyên - Lai Châu), hình ảnh những con đường hiểm trở, toàn đá hộc trước kia chỉ còn trong ký ức. Nhờ sự đầu tư của Chương trình 135 và nhiều chương trình, ...
Đổi thay ở Pu Cai Vệ (16/1/2009)
Pu Cai Vệ là một ngọn núi thiêng nằm ở vùng Tây Nam huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Tương truyền, nghĩa quân Lam Sơn xưa đã chọn nơi này làm căn cứ luyện binh để làm nên nghiệp ...
Nguyễn Phích: Điểm sáng từ hoạt động của Tổ Hợp tác sản xuất (16/1/2009)
Trưởng thành từ Chương trình 135 giai đoạn I, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau hôm nay đã vững vàng bước ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn và vươn lên xây dựng nhiều mô hình ...
Sơn La: Công tác dân tộc ngày càng được quan tâm (16/1/2009)
Trong những năm qua, công tác dân tộc luôn được tỉnh Sơn La chú trọng, quan tâm. Nhiều chương trình, dự án của Chính phủ và của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ...
Quảng Trị: 135 mang lại kết quả thiết thực (9/1/2009)
Chương trình (CT) 135 giai đoạn II của Quảng Trị có 27 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc 4 huyện được phê duyệt nằm trong CT. Qua 3 năm thực hiện CT 135 giai đoạn 2 đã ...

ankara escort
kurtkoy escort