Hoạt Động Của Địa Phương
08/11/2017 - 12:00
Bạc Liêu: Giảm nghèo bền vững từ mô hình đỡ đầu hộ nghèo
Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống người dân còn khó khăn nên việc giảm nghèo được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Để giảm nghèo có hiệu quả, Bạc Liêu đã huy động nguồn lực, với nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có phân công ban, ngành cấp tỉnh đỡ đầu hộ nghèo.
Nông dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) canh tác lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Trong năm qua, toàn tỉnh Bạc Liêu đã phấn đấu giảm thêm khoảng 7.000 hộ nghèo và 4.060 hộ cận nghèo, vượt 45% kế hoạch. Một trong những giải pháp được tỉnh duy trì là phân công các đơn vị, ban ngành tỉnh, huyện, xã đỡ đầu hộ nghèo ở cơ sở. Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bạc Liêu đã phân công 71 đơn vị, ban, ngành cấp tỉnh nhận giúp đỡ 494 hộ nghèo; các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp nhận giúp đỡ 3.570 hộ nghèo.

Trong quá trình đỡ đầu, các đơn vị đã tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo để có sự giúp đỡ thiết thực. Nhiều đơn vị được phân công giúp đỡ hộ nghèo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và có những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Những hộ được giúp đỡ đã nỗ lực tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài lồng ghép và huy động các nguốn vốn hỗ trợ, những đơn vị nhận đỡ đầu đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý chí thoát nghèo, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, biết bà con cần hỗ trợ gì để làm sinh kế thoát nghèo, giúp bà con sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích.

Tại huyện Giá Rai, trong số 87 hộ thoát nghèo có 5 hộ nhờ sự hỗ trợ của Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu bằng cách bảo lãnh vay vốn tín chấp, cho mượn vốn rồi chỉ dẫn cách thức làm ăn, trợ giúp cây, con giống cộng với thường xuyên giám sát, động viên, các hộ nghèo sử dụng vốn đúng mục đích.

Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với trình độ lao động của các hộ nghèo. Tiến hành cấp thẻ BHYT cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, phát động sâu rộng phong trào nhận giúp đỡ hộ nghèo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kêu gọi sự chung tay của cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, để giảm nghèo bền vững, tỉnh cũng đẩy mạnh đào tạo nghề cho 12.000 lao động và giải quyết việc làm mới cho 18.000 lao động nghèo nông thôn. Tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị nhận đỡ đầu lồng ghép giúp đỡ hộ nghèo bằng cách tạo nghề, truyền nghề phù hợp với điều kiện và thực tế của địa phương. Bởi thực tế trong năm qua, một số đơn vị đỡ đầu hộ nghèo hiệu quả nhờ công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm như: mô hình doanh nghiệp nhận đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại huyện Giá Rai và TP. Bạc Liêu; mô hình đào tạo nghề gắn với thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển làng nghề truyền thống tại các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và Phước Long.

Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Tuy tỷ lệ hộ nghèo được đỡ đầu chưa hoàn toàn thoát nghèo, nhưng đây là tín hiệu lạc quan chứng tỏ các đơn vị được phân công đỡ đầu hộ nghèo quan tâm hơn về chất lượng chứ không chạy theo thành tích. Đó là nền tảng để việc phân công các ban, ngành đỡ đầu cho hộ nghèo phát huy hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Có thể nói, việc phân công các ngành, đơn vị về giúp đỡ hộ nghèo ở địa phương không chỉ góp sức cho công tác giảm nghèo của tỉnh Bạc Liêu, mà còn có ý nghĩa trong việc đưa cán bộ đến gần dân, sát dân, hiểu đời sống người dân hơn. Từ đó, việc xây dựng các chính sách liên quan đến người dân cũng phù hợp và thiết thực hơn./.

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135 cho cán bô cơ sở (29/11/2017)
Trong các ngày 21-22 và 24/11/2017 Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND thị xã Bình Minh, Trà Ôn và Tam Bình tổ chức tập huấn cho 300 đại biểu là cán bộ cơ sở, người có ...
Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2017 tại An Giang (14/11/2017)
Trong 2 ngày từ 13-14/7, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) đã tổ chức Lớp tập huấn công tác giảm nghèo năm 2017 cho đội ngũ cán bộ làm ...
Trà Vinh lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lồng ghép giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu (10/11/2017)
Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh sẽ nhân rộng việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lồng ghép yếu tố giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu, ...
Tọa đàm “Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững” (9/11/2017)
Sáng ngày 09/11/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững". Tham dự Tọa đàm có Phó Chủ nhiệm ...
Phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng quê hương (2/11/2017)
Những năm qua, huyện Trùng Khánh đã phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước, là chỗ dựa quan trọng ...
Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm (1/11/2017)
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo lộ trình đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 (Đề án 1956) đã đi được hơn nửa chặng đường, đã có hàng ...
Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên (12/10/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 533/KH-UBND ngày 22/9/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ...
Vụ Địa phương III tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Bình Phước (2/10/2017)
Ngày 28/9, tại TP Cần Thơ, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, đồng chí Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III đã thân mật tiếp đoàn đại biểu người có uy tín ...
Ban Dân tộc tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (11/9/2017)
Ngày 6.9, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 cho hơn 160 đại biểu là lãnh đạo các thôn, xã đặc biệt khó khăn ...