Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh hóa đẩy mạnh cho vay tín dụng hộ cận nghèo (10/12/2015)
Để chương trình cho vay hộ cận nghèo được triển khai cho vay chặt chẽ. NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch điều tra, khảo sát số hộ cận nghèo trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu vay ...
Tỉnh Cao Bằng phát triển công trình giao thông từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Ai Len (10/12/2015)
Thực hiện Chương trình 135, năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng được giao 224,8 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 171 tỷ đồng (vốn đầu tư hạ tầng cơ sở 150 tỷ đồng, vốn hỗ ...
Tỉnh Nghệ An phân bổ 8,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 lần 2 (10/12/2015)
UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định phân bố vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 (lần 2) năm 2015. Theo đó, tỉnh phân bổ số tiền gần 8,4 tỷ đồng cho 13 ...
Huyện Bảo Thắng tổng kết Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 (9/12/2015)
Thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc đầu tư trên địa bàn các thôn, xã ĐBKK. Từ năm 2011 - 2015 Chương trình 135 và các chính sách dân tộc đã đầu tư trên 103 ...
Xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất tại huyện Châu Thành (9/12/2015)
Năm 2015, nguồn vốn hơn 6,5 tỷ đồng từ Chương trình 135, huyện Châu Thành, Trà Vinh đã đầu tư thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng gồm 14 công trình, trong đó có 11 công trình ...
Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 tại Quảng Ngãi (8/12/2015)
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135.
Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (7/12/2015)
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định giao bổ sung 40 tỷ đồng cho các huyện về chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc ...
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 (2/12/2015)
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015, được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 27/11/2015, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2011 ...
Tỉnh Hòa Bình đề nghị công nhận 3 xã, 2 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, năm 2015 (1/12/2015)
Theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Hòa Bình có 95 xã và 116 thôn, bản ...
Giải pháp mới trong điều tra hộ cận nghèo (27/11/2015)
Trong những năm qua công tác giảm nghèo ở các tỉnh khu vực miền Trung đạt được những kết quả đáng khích lệ, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người nghèo được cải thiện đáng ...