Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc (25/5/2015)
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh Bình Phước, các chính sách dân tộc hỗ trợ đất sản xuất, đất ở theo Chương trình 134, 1592, 33, 755 giúp tình hình kinh tế ...
Lai Châu thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc (25/5/2015)
Là tỉnh miền núi, biên giới khó khăn, với 20 dân tộc cùng sinh sống, những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn xác định thực hiện tốt các chính sách dân tộc, để giúp đồng bào phát triển kinh tế, ...
Huyện Ngọc Lặc quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (21/5/2015)
Ngọc Lặc có 101.346 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 72,7% số dân, chủ yếu là 3 dân tộc Mường, Dao, Thái. Xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS ...
Kon Tum: Ban hành định mức hỗ trợ PTSX Chương trình 135 theo Quyết định 551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (19/5/2015)
Ngày 27 tháng 4 năm 2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và danh mục hỗ trợ một số loại cây trồng, vật nuôi, máy móc ...
Quảng Ngãi: Hơn 1,6 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng các công trình tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (19/5/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định phân khai hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 cho các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và Thành phố Quảng Ngãi để ...
Bắc Giang: Phân bổ hơn 24 tỷ đồng vốn Chương trình 135 (13/5/2015)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký quyết định phân bổ hơn 24 tỷ đồng vốn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, ...
Lồng ghép nguồn lực hỗ trợ thoát nghèo (13/5/2015)
Những năm qua, Chương trình 135, 30a... bước đầu tạo động lực, giúp đồng bào Tây Nguyên vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công tác triển khai lại gặp nhiều bất cập.
Tăng cường đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn ở Tây Nguyên (13/5/2015)
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay Chính phủ đã hỗ trợ, phân bổ kịp thời 245 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ...
Yên Thế triển khai chương trình 135 và chính sách dân tộc năm 2015 (13/5/2015)
Phát huy kết quả đạt được năm 2014 về thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc, ngay từ những tháng đầu năm 2015, UBND huyện đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo, điều hành, ...
Khảo sát tình hình thực hiện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (11/5/2015)
Ngày 7.5, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức chuyến khảo sát tình hình thực hiện Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân ...