Quảng Nam: Kết quả thực hiện Chương trình 135 ở Đông Giang (29/10/2015)
Trong 9 tháng đầu năm 2015, huyện Đông Giang được phân bổ hơn 15,7 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 để đầu tư hỗ trợ 9 xã đặc biệt khó khăn; 11 thôn đặc biệt khó khăn thuộc ...
Thái Nguyên: Gần 462 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 trong giai đoạn 2011 - 2015 (29/10/2015)
Thái Nguyên là tỉnh miền núi trung du có tám dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Mông, Hoa. Trong đó, có 35 xã khu vực 1, hơn 40 xã khu ...
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa giám sát tại huyện Quan Hòa (28/10/2015)
Ngày 27-10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, dẫn đầu đã giám sát việc thực hiện đầu tư ...
Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 (27/10/2015)
Nhằm đảm bảo về mặt thời gian, theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh về việc tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015. Chiều ngày 20/10/2015, tại Hội trường Ban Dân ...
UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo công tác tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 (27/10/2015)
Thực hiện Văn băn số 1131/UBDT-VP135 ngày 09/10/2015 của Ủy ban Dân tộc, ngày 15/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2405/UBND-VX về việc tổng kết, đánh giá và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 135 ...
Nghệ An đẩy mạnh công tác quyết toán công trình hoàn thành thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 (23/10/2015)
Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành vốn nhà nước và các ...
Điện Biên: Gần 948 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 30a (22/10/2015)
Điện Biên là tỉnh nằm ở khu vực Tây Bắc, với 5 huyện nghèo nằm trong diện hưởng thụ Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đến nay, sau 6 năm triển khai thực hiện,diện mạo nông thôn tại các huyện ...
Lào Cai thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc (30/9/2015)
Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành kế hoạch kiểm tra chính sách, chiến lược, quy hoạc, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2015. Trong các ngày 15 và 16 ...
Tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò của Hội nông dân đối với công tác giảm nghèo (30/9/2015)
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khóa XVII về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các ...
Bắc Giang: Chương trình tín dụng học sinh – sinh viên góp phần hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn tới trường (29/9/2015)
Bắc Giang là tỉnh bán sơn địa, có 10 huyện, thành phố, trong đó có một huyện vùng cao và sáu huyện miền núi với 20 dân tộc anh em chung sống. Tỉnh có số dân 1,6 triệu người, trong ...