UBND tỉnh Hòa Bình họp rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 (7/8/2015)
Chiều 03/8, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có ...
Hòa Bình: Xét duyệt 3 xã, 2 thôn, xóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 (4/8/2015)
Ngày 3/8, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức buổi họp rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 với sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh. ...
Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 (4/8/2015)
Ngày 30-31/7/2015, tại Hội trường Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 trên địa bàn ...
Yên Bái triển khai xây dựng 161 công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (4/8/2015)
Toàn tỉnh Yên Bái có 790 thôn, bản ĐBKK, theo kết quả điều tra tính đến hết năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 20,56 %, tỷ lệ hộ cận nghèo là 9,09 %; hộ đồng bào dân ...
Bát Xát triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo (30/7/2015)
Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác dân tộc, chính sách dân tộc được huyện Bát Xát triển khai thực hiện kịp thời, các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc miền núi đã đem lại ...
Gia Lai có 3 xã và 14 thôn làng hoàn thành đầu tư theo Chương trình 135 (28/7/2015)
Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 18-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có 77 xã và 247 làng đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135 năm 2014-2015.
Mậu Lâm – Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình 135 (28/7/2015)
Mậu Lâm là xã khu vực III thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá với 07 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014 - 2015. Toàn xã có 1.972 hộ gia đình với 8.643 khẩu, gồm 4 ...
Mường Tè đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản (28/7/2015)
Năm 2015, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Trung ương và địa phương phân bổ cho huyện Mường Tè là 564,331 tỷ đồng, đến ngày 10/7, khối lượng thực hiện đạt 300 tỷ đồng, ...
Sơn La: Chính sách dân tộc góp phần đổi thay đời sống đồng bào (27/7/2015)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, trong 6 tháng đầu năm, Sơn La đã triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ, đầu tư đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng nguồn vốn ...
Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS được triển khai kịp thời (21/7/2015)
Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, hiện tổng số hộ nghèo chung của tỉnh là 50.334 hộ, chiếm 12,26% dân số; hộ cận nghèo là 32.168 hộ, chiếm 7,83% số hộ.