Đà Nẵng: Áp dụng chuẩn nghèo mới (28/3/2016)
UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức triển khai đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo quy định mới, chuẩn nghèo của Đà Nẵng được xác định với mức thu nhập 1,1 triệu đồng/người/tháng ...
Vĩnh Long: Hơn 809 tỉ đồng xây dựng hạ tầng thiết yếu tại các xã nông thôn mới (28/3/2016)
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Long, năm 2015 toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho các xã thực hiện Chương ...
Quảng Nam: 16 tỉ đồng hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (4/3/2016)
UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phân bổ 16 tỉ đồng từ nguồn Trung ương bổ sung để thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ...
Hòa Bình: Phê duyệt 92 xã được tiếp tục đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 (26/2/2016)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 204/QĐ – TTg ngày 1/2/2016 phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 ...
Kết quả đạt được trong xây dựng đường giao thông nông thôn ở Lào Cai (4/1/2016)
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn luôn thu hút mạnh mẽ ...
Cà Mau: Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 (23/12/2015)
Sáng ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc và Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ...
Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh hóa đẩy mạnh cho vay tín dụng hộ cận nghèo (10/12/2015)
Để chương trình cho vay hộ cận nghèo được triển khai cho vay chặt chẽ. NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch điều tra, khảo sát số hộ cận nghèo trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu vay ...
Tỉnh Cao Bằng phát triển công trình giao thông từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Ai Len (10/12/2015)
Thực hiện Chương trình 135, năm 2015, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng được giao 224,8 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 171 tỷ đồng (vốn đầu tư hạ tầng cơ sở 150 tỷ đồng, vốn hỗ ...
Tỉnh Nghệ An phân bổ 8,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 lần 2 (10/12/2015)
UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định phân bố vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình 135 (lần 2) năm 2015. Theo đó, tỉnh phân bổ số tiền gần 8,4 tỷ đồng cho 13 ...
Tỉnh Hòa Bình đề nghị công nhận 3 xã, 2 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, năm 2015 (1/12/2015)
Theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Hòa Bình có 95 xã và 116 thôn, bản ...