Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tham mưu chuẩn bị Hội nghị vận động các doanh nghiệp hỗ trợ các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 (21/9/2015)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (UBND tỉnh), ngày 16/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức họp bàn với các sở, ban, ngành liên quan về việc vận động, kêu gọi các doanh nghiệp ...
Lai Châu sắp xếp ổn định đời sống cho 94 hộ đồng bào DTTS (14/9/2015)
Thực hiện đề án “Sắp xếp ổn định dân cư hai xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè”, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Lai Châu đã đầu tư sắp xếp ổn định đời sống cho 94 hộ đồng ...
Huyện Ia Grai chú trọng đầu tư, phát triển hệ thống giao thông nông thôn (7/9/2015)
Bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và vốn huy động sự đóng góp của người dân, những năm qua Huyện Ia Grai không ngừng đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn ...
Sa Pa triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững (1/9/2015)
Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tại Sa Pa đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động xã hội hóa, tạo nên bước chuyển về xóa đói, giảm nghèo, góp ...
Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận thanh tra thực hiện Chương trình 135 tại huyện Đức Linh (18/8/2015)
Thực hiện chương trình công tác thanh, kiểm tra năm 2015 và Quyết định số 166/QĐ-BDT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận. Từ ngày 12/5 đến ngày 25/5/2015, Thanh tra Ban Dân ...
Trà Vinh đẩy mạnh công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2015 (18/8/2015)
Trong những năm qua, từ khi có Chương trình 135, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được thực hiện tốt, song song đó, việc duy ...
Trà vinh tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 (18/8/2015)
Ngày 31/7/2015, UBND tỉnh Trà Vinh báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách dân tộc, bao ...
UBND tỉnh Hòa Bình họp rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 (7/8/2015)
Chiều 03/8, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có ...
Hòa Bình: Xét duyệt 3 xã, 2 thôn, xóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 (4/8/2015)
Ngày 3/8, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức buổi họp rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 với sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh. ...
Yên Bái triển khai xây dựng 161 công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (4/8/2015)
Toàn tỉnh Yên Bái có 790 thôn, bản ĐBKK, theo kết quả điều tra tính đến hết năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 20,56 %, tỷ lệ hộ cận nghèo là 9,09 %; hộ đồng bào dân ...