Phú Lương: Phân bổ gần 4 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 đợt 2 (5/1/2015)
Thực hiện Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi), UBND huyện Phú Lương đã có quyết định phân bổ nguồn kinh phí ...
Nghệ An: Phấn đấu hết năm 2015 có 20% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM (26/12/2014)
Chiều 25/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Đinh Viết Hồng ...
Thực hiện chương trình cho vay đối với hộ đồng bào DTTS: Ngân hàng đang đẩy mạnh giải ngân (26/12/2014)
Thực hiện Quyết định số 755/2013/QĐ/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, ...
Bắc Kạn: Tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách giảm nghèo (24/12/2014)
Được Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ kinh phí tổ chức, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức “Diễn đàn đối thoại chính sách giảm nghèo ...
Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình 135 năm 2014 (18/12/2014)
Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014; Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban ...
Kon Tum: Thu hồi kinh phí 4 thôn không còn thụ hưởng CT135, 8 thôn ĐBKK thuộc xã KV II xuống KV III (18/12/2014)
Ngày 24/11/2014, liên ngành Ban Dân tộc-Sở Tài chính-Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 858/LN:BDT-STC-SNN&PTNT tham mưu UBND tỉnh Kon Tum kịp thời phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu ...
Thanh Hóa: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi (18/12/2014)
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), năm 2014 Văn phòng điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa đã mở 8 lớp tập huấn kiến thức XDNTM cho 623 học viên là cán bộ huyện, xã, thôn; trong ...
Tỉnh Kon Tum đánh giá kết quả kiểm tra thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn 5 huyện, thành phố (16/12/2014)
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong tháng 11/2014 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình, CSDT trên địa bàn 14 xã thuộc 5 huyện: Đăk ...
Trà Bồng: Tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (16/12/2014)
Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua huyện Trà Bồng đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các hình thức khuyến nông, chú trọng bảo tồn ...
Lạng Sơn tập trung giảm hộ nghèo vùng dân tộc, miền núi (10/12/2014)
Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm hộ nghèo của tỉnh Lạng Sơn mấy năm qua cơ bản đạt được, bình quân mỗi năm giảm 5% số hộ nghèo. Tuy nhiên, tỉnh Lạng Sơn vẫn còn ...