Quảng Ngãi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 (19/12/2016)
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình ...
Thái Nguyên: Hiệu quả xây dựng nông thôn mới khi có sự đồng thuận của nhân dân (19/12/2016)
Nghị quyết không chỉ được xây dựng trên nền tảng ý kiến đóng góp ý của các đảng viên mà còn hàm chứa cả tâm tư nguyện vọng và quyền làm chủ của người dân. Những nghị quyết như thế ...
Thái Nguyên: Hướng thoát nghèo ở Văn Lang (19/12/2016)
Trong thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân xã vùng cao Văn Lăng (Đồng Hỷ) mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi dê. Cùng với đó, ...
Bắc Yên phát triển nông nghiệp nhờ chương trình 135 (12/12/2016)
Thực hiện Chương trình 135 của năm 2016, UBND huyện Bắc Yên đã có nhiều đổi mới đáng kể trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.
Vùng dân tộc thiểu số phát triển ấn tượng nhờ mục tiêu thiên niên kỷ (12/12/2016)
Sau hơn 30 năm, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số của Việt Nam đã có sự phát triển ấn tượng. Đời sống của đại bộ phận đồng bảo dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.
Bắc Kạn: Ba Bể hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp từ chương trình 135 (8/12/2016)
Trong những năm qua, từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Ba Bể đã hỗ trợ xây dựng 16 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho các xã trên địa bàn.
Bắc Kạn nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (18/11/2016)
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, tính đến cuối tháng 6, mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,4 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ...
Quảng Ninh: Hiệu quả từ nguồn vốn Chương trình 135 ở Bình Liêu (18/11/2016)
Là huyện miền núi, biên giới với 9 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 96%, Bình Liêu có 7 xã và 40 thôn, bản thuộc vùng ĐBKK - là địa phương có ...
Thái Nguyên: Những đổi thay từ Chương trình 135 ở Định Hóa (18/11/2016)
Định Hóa - vùng đất căn cứ cách mạng xưa là một huyện miền núi có có 14 dân tộc chung sống. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt hợp phần hỗ trợ sản xuất ...
Hòa Bình: Hiệu quả Chương trình 135 tại huyện Mai Châu (4/11/2016)
“Cuộc sống của bà con các xã vùng khó khăn đã cải thiện lên nhiều. Đường đi lối lại tốt hơn. Trường, lớp học được xây mới. Có trung tâm học tập cộng đồng để sinh hoạt. Có công trình ...