Tin Hoạt Động
13/03/2018 - 00:00
Danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo 2018 - 2020
Ngày 7/3/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 275/QĐ-TTg về Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc 29 tỉnh trong giai đoạn 2018-2020 được chia theo 3 nhóm:

Nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

56 huyện trên thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016.

Nhóm 2 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. 29 huyện này từ năm 2018 đến hết năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1 (theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016). Năm 2018, chỉ bố trí vốn hỗ trợ thực hiện cho các huyện nghèo bổ sung ngoài các huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013.

Nhóm 3 gồm 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Nhóm này thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và các chính sách quy định tại Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg đến hết năm 2020 với định mức hỗ trợ bằng 100% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1.

Trường hợp năm 2019 được cấp bù phần vốn của năm 2018 thì tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng đến hết năm 2019.

Quyết định ban hành ngày 7/3 và có hiệu lực từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định số 275/QĐ-TTg, xem tại đây.

Thanh Hải

Sơ kết một năm triển khai Chiến lược công tác dân tộc và ba năm thực hiện Nghị định 05 (25/6/2014)
Ngày 24/6/2014, tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết một năm triển khai Chiến lược công tác ...
Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (25/6/2014)
Năm 2014, mặc dù trong điều kiện khó khăn về ngân sách nhưng Đảng và Nhà nước vẫn giành nguồn lực đáng kể đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc với các chính sách về xóa đói ...
Văn phòng Điều phối Chương trình 135 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (20/6/2014)
Sáng ngày 19/6/2014, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng Điều phối Chương trình 135 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng ...
Ủy ban Dân tộc làm việc với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (19/6/2014)
Chiều ngày 17/06/2014, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã tiếp và làm việc với Phái đoàn đánh giá độc lập (IEG) của Ngân hàng Thế giới tại Việt ...
Tập huấn triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý theo dõi Chương trình 135 (17/6/2014)
Sáng ngày 17/6/2014, tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo Tập huấn triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý theo dõi Chương trình 135, giai đoạn 2012 – 2015. Dự ...
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Bắc Kạn (12/6/2014)
Ngày 11/6, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Sơn Phước Hoan- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn về tình hình thực hiện ...
Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 (23/5/2014)
Ngày 06/5/2014, Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-LĐTBXH về việc Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013.
Gia Lai tập trung nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (16/5/2014)
Theo kế hoạch, trong năm 2014 Chính phủ đầu tư Gia Lai gần 400 tỷ đồng để thực hiện các chính sách nhằm nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Phê duyệt danh sách 2.331 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của chương trình 135 (14/4/2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 495/QĐ-TTg, ngày 08/4/2014 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên ...
Ủy ban Dân tộc: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách, chương trình dự án giảm nghèo vùng (8/1/2014)
Chiều ngày 07/01/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách, chương trình dự án giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số với Đoàn cán bộ cấp ...