Hoạt động của địa phương

Kết quả thực hiện Chương trình 135 ở tỉnh Hòa Bình

Hoà Bình là một tỉnh cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, nơi đây là địa bàn cư ngụ của đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Mông, Dao... Trong những năm qua nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nên đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ thiếu đói không còn. Đời sống của đồng bào các dân tộc phát triển đi lên nhờ có sự tiếp sức của những dự án từ Chương trình 135.

Năm 2008, Chương trình 135 có tổng nguồn vốn trên 110,38 tỷ đồng, sau khi nguồn vốn được phân khai, các huyện đã tỏ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hợp phần của chương trình. Trong đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn 55,2 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 150 công trình gồm 70 công trình chuyển tiếp và 80 công trình mới. Tính đến cuối năm 2008 đã bàn giao đưa vào sử dụng 65 công trình. Đối với vốn đầu tư cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, nguồn vốn kế hoạch giao 13,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng 73 công trình, do nguồn vốn được phê duyệt muộn nên đến hết năm 2008 mới thực hiện được 30% kế hoạch giao. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn kế hoạch giao 15,389 tỷ đồng, ngay sau khi phân bổ vốn các huyện đã triển khai xây dựng 52 mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất; hỗ trợ giống, cây con, vật tư nông nghiệp 6.642 hộ nghèo; mở 75 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm và tham quan học tập mô hình sản xuất giỏi; xây dựng 6 tủ sách khuyến nông; cấp hỗ trợ 39 máy nông cụ và chăm sóc 25 ha chè Shan tuyết. Ngồn kinh phí hỗ trợ các thôn, bản đặc biệt khó khăn được giao 2,7 tỷ đồng do vốn phân khai muộn nên các huyện chuyển qua thực hiện vào quí I/2009. Chính sách Hỗ trợ các dịch vụ, trợ giúp pháp lý và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân cũng được Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng chuồng, trại chăn nuôi, nhà vệ sinh để cải thiện môi trường sống; Các xã triển khai thực hiện hoạt động văn hoá, thông tin và thực hiện trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trên địa bàn. Việc thực hiện hỗ trợ kinh phí cho con hộ nghèo đi học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã được các huyện thực hiện đúng chính sách, đúng đối tượng đảm bảo 100% kế hoạch đề ra. Dự án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, bản và cộng đồng, kế hoạch vốn được phê duyệt 7,579 tỷ đồng, đến hết năm 2008, Ban dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành, các huyện liên quan mở được 17 lớp học nghề may công nghiệp, thêu đan, gò hàn, làm tăm, mành, chổi chít; mở 23 lớp tập huấn nhóm cộng đồng; 13 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ xã, thôn, bản. Tổ chức 3 đoàn đi tham quan học tập mô hình kinh nghiệp của các tỉnh miền núi phía bắc. Bên cạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các dự án, năm 2008, tiếp nhận nguồn vốn duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn I với nguồn vốn được giao 4,331 tỷ đồng, nguồn vốn trên đã được các địa phương triển khai duy tu bảo dưỡng nhằm tăng tuổi thọ và phát huy hiệu quả tích cực của công trình đối với đời sống dân sinh. Để nâng cao đời sống người dân các xã đặc biệt khó khăn và nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tỉnh Hoà Bình đã kết hợp có hiệu quả giữa nguồn vốn chương trình 134, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chính sách hỗ trợ định canh định cư; trợ giá trợ cước, chính sách vay vốn... nên đã tạo được động lực giúp đồng bào vươn lên từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, năm 2008 vẫn còn một số dự án, kế hoạch thực hiện chậm so với tiến độ, nguyên nhân do có sự thay đổi về tổ chức cơ quan công tác dân tộc cấp huyện nên Ban quản lý Chương trình 135 ở cấp huyện cũng có sự xáo trộn phải củng cố lại nên ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn các huyện. Mặt khác một số ngành được giao phối hợp theo dõi giúp đỡ xã 135 nhưng chưa thực sự vào cuộc giúp chính quyền cơ sở tháo gỡ vướng mắc khi triển khai dự án. Năm 2009, với nguồn vốn kế hoạch giao 71,9 tỷ đồng hiện đã được phê duyệt phân khai và các huyện đang triển khai thực hiện. Trong đó tập trung thanh quyết toán và nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp. Đồng thời phê duyệt báo cáo kỹ thuật 87 công trình. Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, Ban quản lý Chương trình 135 các huyện đang hoàn chỉnh dự toán để cấp trên phê duyệt triển khai.

Những kết quả từ việc thực hiện Chương trình 135 ở tỉnh Hoà Bình thời gian qua cho thấy, mặc dù có những biến động về kinh tế chung và tác động của giá vật tư, nhân công cao nhưng tiến độ thực hiện các công trình dự án vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra. Những cố gắng đó cùng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc đã góp phần vào sự ổn định và phát triển đi lên ở vùng nông thôn miền núi tỉnh Hoà Bình.

Lương Hùng
(Nguồn: Bản tin CT 135 số 4/2009)

[TT: N.T.V]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
 • Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tham gia nghiệm thu công trình thuộc nguồn vốn tài trợ của Chính phủ AiLen - (07/01)
 • Phú Lương: Phân bổ gần 4 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 đợt 2 - (05/01)
 • Thực hiện chương trình cho vay đối với hộ đồng bào DTTS: Ngân hàng đang đẩy mạnh giải ngân - (26/12)
 • Nghệ An: Phấn đấu hết năm 2015 có 20% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM - (26/12)
 • Bắc Kạn: Tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách giảm nghèo - (24/12)
 • Thanh Hóa: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi - (18/12)
 • Kon Tum: Thu hồi kinh phí 4 thôn không còn thụ hưởng CT135, 8 thôn ĐBKK thuộc xã KV II xuống KV III - (18/12)
 • Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình 135 năm 2014 - (18/12)
  • adv
  • adv