Hoạt động của trung ương

Sẽ đầu tư Chương trình 135 giai đoạn III một cách tập trung tránh lãng phí
Vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 8. Ðến dự, có đồng chí Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành liên quan và một số cơ quan của Quốc Hội. Đồng chí Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội chủ trì.
Toàn thể kỳ họp thứ VIII Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tại phiên họp này, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; xem xét, thảo luận, cho ý kiến 12 dự án luật sẽ được trình Quốc Hội thông qua, như: dự án Luật Thủ đô, dự án Luật phòng chống buôn bán người...; báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng từ kỳ họp thứ 7 đến kỳ họp thứ 8; chương trình hoạt động của Hội đồng Dân tộc năm 2011; tổng kết hoạt động của Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ khóa 12...

Theo đánh giá của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi nói chung và vùng đặc biệt khó khăn nói riêng. Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ bản các hộ gia đình dân tộc thiểu số đã ổn định được cuộc sống, phát triển kinh tế, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh, an ninh chính trị được đảm bảo, hệ sinh thái rừng được bảo vệ tốt hơn. Đến cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2010, đối tượng cần hỗ trợ di dân, định canh, định cư là gần 30.000 hộ, thực hiện được gần 6.000 hộ, đạt 31% so với kế hoạch đề ra.

Trong quá trình triển khai các chương trình ở một số địa phương vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Sự phối hợp của các bộ, ngành chưa chặt chẽ, tham mưu, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch định canh, định cư chưa sát với thực tế, điều kiện hoàn cảnh của địa phương; công tác điều tra, rà soát tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách còn chậm, thiếu chính xác, như các tỉnh: Bình Phước, Đăk Nông, Quảng Trị... Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Nghệ An, Gia Lai... đưa đối tượng là những người dân đã sinh sống ổn định, nhưng do thiếu đất sản xuất, thiếu nước, sống phân tán... vào đối tượng thụ hưởng của chương trình.

Công tác quy hoạch vẫn còn thiếu sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương; kết quả triển khai các dự án di dân, định canh, định cư còn chậm, kết quả giải ngân thấp...

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương kiểm tra, phúc tra lại số hộ di dân, định canh, định cư của các tỉnh, số dự án định canh, định cư đang triển khai hiện nay. Đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch những hộ không đảm bảo tiêu chí, đề nghị các địa phương tập trung bố trí nguồn lực, chỉ đạo kiên quyết để hoàn thành việc di dân, thực hiện định canh, định cư cho số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư vào năm 2012 theo Quyết định 1342...

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã nghe các đại biểu đóng góp ý kiến về Chương trình 135 giai đoạn II cũng như dự thảo Chương trình 135 giai đoạn III. Các đại biểu đều nhất trí, đây là chương trình có ý nghĩa tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên toàn quốc và sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn III dựa trên những đánh giá chính xác về tình hình kinh tế- xã hội từng vùng miền, để có sự đầu tư phù hợp, tránh dàn trải, lãng phí.

Trường Giang
(Nguồn: Báo Dân tộc & Phát triển - Số 77/2010)

[TT: H.T.N]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
 • Văn phòng ĐP CT135 và Trung tâm Thông tin đánh giá công tác phối hợp 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 - (16/01)
 • Văn phòng Điều phối Chương trình 135 tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 - (22/12)
 • Ủy ban Dân tộc trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc với Đoàn cán bộ cao cấp Myanmar - (11/11)
 • Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình 135 - (24/09)
 • Ủy ban Dân tộc: Kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc tại Thanh Hóa. - (15/09)
 • Hội thảo Thông tư hướng dẫn xác định thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 - (15/08)
 • Nhiều chính sách mới đã góp phần thúc đẩy sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - (03/07)
 • Nâng cao năng lực giảm nghèo khu vực miền Trung – Tây Nguyên - (03/07)
  • adv
  • adv