Sử dụng hiệu quả vốn hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Văn phòng ĐP CT135 và Trung tâm Thông tin đánh giá công tác phối hợp 2014, triển khai nhiệm vụ 2015
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tham gia nghiệm thu công trình thuộc nguồn vốn tài trợ của Chính phủ AiLen
Phú Lương: Phân bổ gần 4 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 đợt 2
Giảm nghèo nhanh, bền vững nơi đặc biệt khó khăn
Chuẩn nghèo hiện hành sẽ áp dụng đến hết 2015
Đổi thay ở các buôn làng tỉnh Gia Lai
Một số định hướng để mục tiêu giảm nghèo tiến tới hiệu quả và bền vững
Nghệ An: Phấn đấu hết năm 2015 có 20% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM
Thực hiện chương trình cho vay đối với hộ đồng bào DTTS: Ngân hàng đang đẩy mạnh giải ngân

Văn phòng ĐP CT135 và Trung tâm Thông tin đánh giá công tác phối hợp 2014, triển khai nhiệm vụ 2015
Ngày 13/1/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (VP135) và Trung tâm Thông tin (TTTT) đã tổ chức họp tổng kết, đánh giá công tác phối hợp năm 2014 và thống nhất, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Võ Văn Bảy, Chánh VP135 và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc TTTT đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự họp còn có các đồng chí lãnh đạo VP 135 và Lãnh đạo TTTT cùng một số cán bộ chủ chốt thuộc Trung tâm Thông tin cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên VP135.

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tham gia nghiệm thu công trình thuộc nguồn vốn tài trợ của Chính phủ AiLen
Ngày 27/12/2014, Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn huyện Châu Thành, Chủ đầu tư (xã Đa Lộc) và đơn vị thi công tiến hành thực hiện các thủ tục nghiệm thu công trình “đường đal ấp Hương Phụ C, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”.

Giảm nghèo nhanh, bền vững nơi đặc biệt khó khăn
Để hỗ trợ cho những địa phương nghèo có điều kiện phát triển KT-XH, bắt kịp sự phát triển chung, năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a/NQ-CP về chương trình hỗ trợ “Giảm nghèo nhanh, bền vững”. Là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước, được sự hỗ trợ của Chính phủ và các doanh nghiệp theo sự phân công của Chính phủ để đầu tư phát triển KT-XH, Đam Rông được đánh giá có cách làm sáng tạo, hiệu quả, nên đạt được tiến độ “giảm nghèo nhanh, bền vững” nhanh nhất trong 62 huyện nghèo của cả nước.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII(tỉnh Bắc Giang)
Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: " Đề nghị nghiên cứu, sớm trình Quốc hội ban hành Luật Dân tộc để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho 54 dân tộc anh em chung sống bình đẳng, tôn trọng và cùng phát triển ". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau: