Thông tin giảm nghèo

Xã Bản Ngoại (Đại Từ) có dân số gần 8.000 người, trong đó 40% là đồng bào dân tộc...
Thực hiện các chương trình, dự án của Chính phủ trong việc hỗ trợ đồng bào dân tộc...
Từ năm 2001 đến nay, nhờ nguồn vốn các chương trình, dự án của Nhà nước trên...
Huyện Lạc Sơn có 29 xã, thị trấn với 14 vạn dân, trong đó 14 xã, 32 xóm...
Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án của...
Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB&XH An Giang cho biết, theo Quyết định số 461/QĐ –UBND tỉnh An Giang về...
Tỉnh Phú Yên vừa triển khai Đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào...
Công tác “xoá đói - giảm nghèo” ở vùng Tây Nguyên được...
Trang 1 trong 14
12345678910TiếpCuối
  • adv
  • adv