Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai tốt nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135
Thêm vốn làm ăn, phum sóc khởi sắc
Huyện Mường Lát: Trên 1.375 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản
Nông dân Lai Châu làm theo lời Bác
Xã Cát Tân nỗ lực giảm nghèo
Huyện Ngọc Lặc: Nhiều hộ dân làm đơn xin thoát nghèo
Làm giàu từ vườn, ao, chuồng, rừng
Nữ dân tộc Dao đỏ làm kinh tế giỏi
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Đại sứ Ailen tại Việt Nam
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

Xây dựng Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020”. Thừa ủy quyền Lãnh đạo UBDT, đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì Hội thảo.

Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai tốt nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135
Huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận có 03 xã và 02 thôn được Trung ương quyết định hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Năm 2014 các xã, thôn thụ hưởng Chương trình 135 trên địa bàn huyện đã đã triển khai thực hiện tốt hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội - xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Thêm vốn làm ăn, phum sóc khởi sắc
Nhờ Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP do Chính phủ Ai Len tài trợ (Dự án PRPP) mà đời sống bà con dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh thêm phần đổi thay, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Trà Vinh thêm khởi sắc.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây