Thông tin giảm nghèo

Dự kiến huyện Nam Đông (TT- Huế) đạt chuẩn NTM vào năm 2015.
Trước đây, kinh tế gia đình chị Lương Thị The (thôn 2B, xã Ea M’nang huyện Cư...
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”...
Theo báo cáo từ BCĐ giảm nghèo bền vững tỉnh Thanh Hóa, sau 3 năm (2011-2013) thực hiện chính...
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông...
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số...
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo bình...
Phú Lương là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh, với gần 44% dân số là đồng...
Trang 1 trong 19
12345678910TiếpCuối
  • adv
  • adv