Thông tin giảm nghèo

Từ đầu năm đến nay, đã có 1.416 hộ nghèo và cận nghèo DTTS được hưởng lợi từ...
Qua 3 năm phát động và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông...
Từ một bản đặc biệt khó khăn, đến nay bản Màng (phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu) đã...
Trong thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước đối với miền núi, vùng đồng bào...
Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, trong những năm qua, Dự án hỗ trợ phát...
Là xã vùng sâu của huyện Tân Lạc, Lỗ Sơn còn gặp nhiều khó khăn trong quá...
Bằng vài câu ngắn gọn, ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Đức (Phổ Yên)...
Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc, cùng với sự nỗ lực...
Trang 1 trong 27
12345678910TiếpCuối
  • adv
  • adv