Để người DTTS tiếp cận nguồn vốn 135 cần tháo gỡ “nút thắt”
Cà Mau nỗ lực hỗ trợ đồng bào Khmer xóa nghèo
Hướng đi đúng giúp giảm nghèo bền vững
Những khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới ở Đà Bắc
Lào Cai thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc
Những vấn đề đặt ra hậu công tác tái định cư thủy điện
Ổn định đời sống cho đồng bào
Tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò của Hội nông dân đối với công tác giảm nghèo
Yên Bái thực hiện tốt Nghị quyết 30a giúp giảm nghèo nhanh và bền vững
Những cam kết lâu dài của Ireland đối với Chương trình 135

Những cam kết lâu dài của Ireland đối với Chương trình 135
Theo đánh giá của World Bank, trong 20 năm qua, Việt Nam là một trong những nước thành công về quá trình phát triển kinh tế và giảm nghèo. Nếu như năm 1986, Việt Nam là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD, thì nay đã trở thành quốc gia có thu nhập đầu người đạt 1.200 USD với khoảng 35 triệu người thoát nghèo. Tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh chóng từ 58,1% năm 1993 xuống còn 9,6% năm 2012 và năm 2014 còn 6%. Trong đó, bạn bè quốc tế đặc biệt ấn tượng với kết quả giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số với tỷ lệ giảm bình quân 6%/năm. Có được kết quả trên, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, không thể không đề cập đến sự giúp đỡ viện trợ ...

Lào Cai thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc
Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành kế hoạch kiểm tra chính sách, chiến lược, quy hoạc, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2015. Trong các ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2015 Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì cùng các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc tại huyện Văn Bàn, Đoàn kiểm tra do đồng chí Mã Én Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Cà Mau nỗ lực hỗ trợ đồng bào Khmer xóa nghèo
Trong 5 năm vừa qua, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau đã luôn quan tâm, nỗ lực thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là đồng bào Khmer. Các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và các chính sách chăm lo, hỗ trợ của địa phương đã giúp cho đồng bào Khmer bước đầu vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống…

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012 – 2015
"Được sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Bắc Kạn, ngày 10/8/2015 Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã của 09 xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn và Bạch Thông được Chính phủ Ai Len hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng"Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây