Ủy ban Dân tộc góp ý Khung thiết kế Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020
Thúc đẩy các mục tiêu thiên niên kỷ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Kết quả đạt được trong xây dựng đường giao thông nông thôn ở Lào Cai
Cà Mau: Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015
Hiệu quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 tỉnh Lào Cai
Văn phòng Điều phối Chương trình 135 tổng kết công tác năm 2015
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh kiểm tra tiến độ thực hiện công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ AiLen
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 cho các tỉnh phía Nam
Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2015 khu vực phía Nam
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg khu vực phía Nam

Ủy ban Dân tộc góp ý Khung thiết kế Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020
Chiều ngày 22/01, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (CT135) đã tổ chức Hội thảo góp ý Khung thiết kế Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 và dự thảo lần 1, Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện CT135 giai đoạn 2016 – 2020.

Kết quả đạt được trong xây dựng đường giao thông nông thôn ở Lào Cai
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn luôn thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân.

Thúc đẩy các mục tiêu thiên niên kỷ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, sau 30 năm Việt Nam đã bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số có sự phát triển ấn tượng, nhiều chủ trương chính sách lớn về phát triển kinh tế- Xã hội đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện khá tốt, đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên.

Thực hiện Chương trình 135 – Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã
Một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là cam kết của Chính phủ nước ta đối với các nhà tài trợ cho Chương trình 135 giai đoạn III là phải tăng cường trao quyền cho người dân. Các xã được hưởng hỗ trợ đồng thời phải là chủ đầu tư các công trình, dự án của Chương trình 135 giai đoạn III. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều xã hiện nay vẫn “loay hoay” với việc làm chủ đầu tư các công trình. Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?