Sự kiện nổi bật

Ủy ban Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2009 và dự kiến kế hoạch năm 2010 tại Phiên họp toàn thể lần thứ sáu – Hội đồng Dân tộc, Quốc hội Khóa XII

Thực hiện Văn bản số 538/HĐDT12 ngày 11/9/2009 của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, sáng ngày 22/9/2009, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2009 và dự kiến kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc năm 2010 của các chính sách, chương trình do Ủy ban quản lý.

Tham gia phiên họp có các đại biểu đại diện của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Ban Dân vận, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh. Về phía Ủy ban Dân tộc gồm có: đồng chí Hà Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, các đồng chí Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch – Tài chính. Đồng chí Ksor Phước-Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Sau khi nghe đồng chí Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Hùng đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2009 và dự kiến kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc năm 2010. Trong 9 tháng đầu năm 2009, các địa phương đã khẩn trương triển khai chính sách dân tộc, một số kết quả như sau:

1. Chương trình 135 giai đoạn II: Tình hình thực hiện và thanh toán vốn CT 135 tính đến hết tháng 9/2009 ước đạt 40% so với kế hoạch đã giao. Kinh phí thanh toán chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2008 đã có khối lượng thực hiện hoặc đã đầy đủ thủ tục tạm ứng, thanh toán theo quy định. Dự kiến đến hết năm 2009, kinh phí bố trí cho quản lý, thực hiện CT 135 ở cấp Trung ương thực hiện đạt 100% kế hoạch giao.

2. Chương trình Xây dựng Trung tâm cụm xã: Ước thực hiện cả năm 2009 giải ngân 100% vốn theo kế hoạch giao.

3. Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất: Tính đến nay, ngân sách Trung ương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn giai đoạn 2007-2010. Tại các địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang triển khai cho vay và đến hết tháng 7/2009 đã giải ngân được 125 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

4. Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư: Trong năm 2009, ngân sách Trung ương đã bố trí cấp 180 tỷ đồng, đến tháng 6/2009 đã giải ngân 147,497 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch.

5. Chính sách trợ giá, trợ cước: Tổng kinh phí của 36 tỉnh đã thực hiện 162,5 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch. Ước thực hiện cả năm các mặt hàng trợ giá, trợ cước đạt 100% kế hoạch.

6. Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010.

7. Dự án hỗ trợ phát triển 5 dân tộc rất ít người.

8. Quyết định 975/QĐ-TTg về cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn: 9 tháng đầu năm 2009, tổng kinh phí đã cấp cho các báo, tạp chí, đơn vị phát hành là 70% tổng kinh phí theo hợp đồng, tương đương 69 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Phiên họp nhất trí cơ bản với nội dung báo cáo tình hình thực hiện chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2009 của Ủy ban Dân tộc. Các ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương trong 9 tháng đầu năm như: không có đầu mối thực hiện ở cấp huyện (phòng dân tộc); các hạn chế của tập huấn kiến thức cho cán bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; xác định các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành của chính sách… Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách dân tộc tốt hơn nữa ở các địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2009.

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến đóng góp cũng như chất vấn của các đại biểu tham gia phiên họp. Trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tăng cường cung cấp thông tin cho Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Qua đó tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Dân tộc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong công tác xây dựng, hoạch định chính sách dân tộc, công tác giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc…

Sau khi tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội kết luận: Ủy ban Dân tộc cần tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc ở các địa phương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chính sách và có các biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong tổ chức và thực hiện chính sách dân tộc. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Ủy ban Dân tộc trong công tác giám sát tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương.

Về dự kiến Kế hoạch năm 2010, đồng chí Ksor Phước đề nghị Ủy ban Dân tộc làm rõ hơn nữa nhu cầu của địa phương để Ủy ban Dân tộc có căn cứ xây dựng kế hoạch bám sát với tình hình thực tế, tập trung đầu tư phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, kịp thời trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt ./.

[C.C]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
 • Chuẩn nghèo hiện hành sẽ áp dụng đến hết 2015 - (29/12)
 • Một số định hướng để mục tiêu giảm nghèo tiến tới hiệu quả và bền vững - (26/12)
 • Tái cơ cấu nông nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi - (24/12)
 • Chương trình giảm nghèo bền vững 2016-2020: Sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt - (24/11)
 • Tập trung xóa đói, giảm nghèo tại ba vùng chiến lược - (20/11)
 • Giảm "cho không" - Hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho đồng bào dân tộc - (18/11)
 • Ứng 210 tỷ đồng cho 6 địa phương xây dựng NTM - (07/11)
 • Công tác truyền thông Chương trình 135 đang đạt được những kết quả tích cực - (06/11)
  • adv
  • adv

  Truy cập : 682828