Sự kiện nổi bật

Chương trình 134-135 tháo gỡ khó khăn về đất, nước sinh hoạt và nhà ở cho người nghèo

Ngày 21-4, Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 134/2004/QĐ – TTg và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Quyết định 134/TTg và Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn II. Theo đó, sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định 134, các địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ gần 380.000 nhà ở, đạt 111% so với mục tiêu chương trình với nguồn vốn thực hiện trên 1.900 tỷ đồng. Về đất ở, đến năm 2008, đã hỗ trợ được hơn 1.500 ha cho gần 72.000 hộ. Về đất sản xuất, đã có 40 tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu hỗ trợ đất sản xuất cho hơn 83.500 hộ với gần 30.000 ha. Để tháo gỡ khó khăn về quỹ đất sản xuất, nhiều địa phương đã tiến hành các giải pháp như: giao khoán bảo vệ rừng, khuyến khích chuyển đổi ngành nghề... Hết năm 2008, các địa phương đã xây dựng được hơn 4.600 công trình nước tập trung và đã có gần 200.000 hộ nghèo được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.

Sau 3 năm triển khai Chương trình 135 trên địa bàn 43 tỉnh, thành phố, hơn 1 triệu hộ nông dân đã được hỗ trợ sản xuất, với trên 2.300 tấn giống cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, trên 100.000 máy móc thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất; tổ chức tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho khoảng 210.000 lượt người… Tổng kinh phí của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã giải ngân sau 3 năm đạt gần 700 tỷ đồng, hoàn thành trên 83% kế hoạch giao.

Riêng về việc triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình đã đầu tư xây dựng trên 8.200 công trình hạ tầng thiết yếu. Chương trình 135 đã góp phần giảm tỷ lệ nghèo các xã đặc biệt khó khăn từ 47% năm 2005 (trước khi thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II) xuống còn 35,6% năm 2008, mỗi năm giảm được từ 3-4% hộ nghèo. Kết thúc năm 2008, có trên 93% xã cơ bản đã được đầu tư xây dựng đầy đủ các công trình hạ tầng thiết yếu..

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ những nguyên nhân hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn 2 chương trình trong năm tiếp theo.

Nhân dịp này, đã có 7 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 70 tập thể và 82 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành trong việc thực hiện hai chương trình và chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Phó Thủ tướng khẳng định: Sau 4 năm thực hiện chương trình 134 đã có sự chuyển biến rõ nét về mọi mặt, tuy một số mục tiêu chưa hoàn thành và vẫn còn có những thiếu xót, hạn chế trong quá trình thực hiện, nhưng tất cả các cấp, các ngành đã có sự cố gắng, tập trung phối hợp để triển khai chương trình đạt hiệu quả tốt. Chương trình 134, 135 đã thực sự tháo gỡ những khó khăn về đất, nước sinh hoạt và nhà ở cho hàng triệu đồng bào.

Công tác dân tộc và các chương trình xoá đói, giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta phù hợp với lòng dân, với quy luật phát triển của đất nước, có ý nghĩa tổng hợp cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Chính vì vậy, làm tốt chương trình này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Cần xác định công cuộc xoá đói, giảm nghèo là chiến lược lâu dài, có ý nghĩa cách mạng mà chương trình 134, 135 là cốt lõi. Đây là quyết tâm chính trị cao, tập trung thực hiện chương trình có mục tiêu cụ thể, có huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, cộng đồng xã hội. Hiện nay, nước ta cơ bản không còn hộ đói, chỉ còn hộ nghèo trong chuẩn còn 13% số hộ, tương đương với khoảng 10 triệu dân.

Từ nay đến hết năm 2010, các cấp phải tập trung giải quyết xoá bỏ nhà tạm cho nhân dân, hỗ trợ xây mới bằng nguồn kinh phí của cả TW, địa phương và cộng đồng. Tập trung hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho nông dân, lấy 10 triệu đồng bào làm đối tượng hỗ trợ chính sách, làm cho đồng bào tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình 134-135 cùng với các chương trình xóa đói giảm nghèo khác như Nghị quyết Tam nông, chương trình về đào tạo việc làm, nhà ở, kích cầu cho nông dân mua máy móc thiết bị, cây con giống… sẽ góp phần nâng cao đời sống của đồng bào nghèo trên cả nước. Theo Phó Thủ tướng, cơ bản nhất là cần thay đổi thói quen canh tác cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó cần chú trọng nhất tới công tác đào tạo.

Hiền Hòa
(Nguồn: http://www.cpv.org.vn)

[TT: N.T.V]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
 • Chương trình giảm nghèo bền vững 2016-2020: Sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt - (24/11)
 • Tập trung xóa đói, giảm nghèo tại ba vùng chiến lược - (20/11)
 • Giảm "cho không" - Hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho đồng bào dân tộc - (18/11)
 • Ứng 210 tỷ đồng cho 6 địa phương xây dựng NTM - (07/11)
 • Công tác truyền thông Chương trình 135 đang đạt được những kết quả tích cực - (06/11)
 • Nghiên cứu sửa tiêu chí nông thôn mới - (30/10)
 • Giảm nghèo bền vững: Xóa cơ chế “cho không”, chuyển sang hỗ trợ trực tiếp - (30/10)
 • Xóa đói, giảm nghèo bền vững - (29/10)
  • adv
  • adv

  Truy cập : 682828