Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135
Dự thảo đánh giá hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA)
Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Hướng giảm nghèo tại xã vùng cao biên giới
Người dân hưởng lợi bằng cách luân chuyển vốn
Xã Ngọc Lập: nỗ lực thoát nghèo nhờ phát triển nông nghiệp
Hà Tĩnh: Hướng thoát nghèo bền vững cho người dân Hương Khê
Điện Biên: khó khăn trong xây dựng nông thôn mới
Điện Biên: Phát huy hiệu quả nguồn vốn Chương trình 135
Những đổi thay tại bản Lùn

Xã Ngọc Lập: nỗ lực thoát nghèo nhờ phát triển nông nghiệp
Những năm trở lại đây, xã Ngọc Lập đang đã có những nỗ lực trong việc phát triển nông nghiệp giúp cho cải thiện được đời sống của các hộ trong xã. Trong thời gian tới toàn xã hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện cuộc sống người dân và hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã mặc dù còn nhiều khó khăn.

Hướng giảm nghèo tại xã vùng cao biên giới
Sin Súi Hồ là xã vùng cao biên giới, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Dao. Trước đây cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế trên địa bàn nên xã Sin Súi Hồ ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Để đạt được kết quả đó là nhờ xã đã thực hiện tốt các chương trình, dự án nhất là chương trình 135.

Tập huấn kinh tế hộ
Trong 3 ngày (từ 5 đến 7-12), tại thị trấn Kon Dơng, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Mang Yang phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC tổ chức tập huấn kinh tế hộ cho 40 cán bộ tư vấn sinh kế, cán bộ nâng cao năng lực truyền thông, cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng, Phó ban Phát triển xã, cán bộ nông nghiệp, trưởng, phó nhóm hướng dẫn viên cộng đồng (LEG) cùng bà con nông dân của 5 xã: Lơ Pang, Kon Thụp, Đê Ar, Đăk Trôi và Kon Chiêng được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ đầu tư.

maymunlar cehennemi 3 izle
turk sise cevirmece pornolari