Huyện Ngọc Lặc: Nhiều hộ dân làm đơn xin thoát nghèo
Làm giàu từ vườn, ao, chuồng, rừng
Nữ dân tộc Dao đỏ làm kinh tế giỏi
29 xã đặc biệt khó khăn ở Trà Vinh được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho Đại sứ Ailen tại Việt Nam
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015
Xây dựng Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020
Giúp người nghèo tìm sinh kế thoát nghèo
Ka Nhẻo vượt khó làm giàu
Xóa đói giảm nghèo bền vững ở Triệu Phong

Xây dựng Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020”. Thừa ủy quyền Lãnh đạo UBDT, đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì Hội thảo.

29 xã đặc biệt khó khăn ở Trà Vinh được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất
Bằng nguồn vốn gần 47 tỷ đồng từ Chương trình 135 năm 2015, tỉnh Trà Vinh đang giải ngân cho 29 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Huyện Ngọc Lặc: Nhiều hộ dân làm đơn xin thoát nghèo
Trong khi một số nơi còn xảy ra tình trạng “chạy hộ nghèo” để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước thì nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đã tự giác xin ra khỏi hộ nghèo. Tất cả những lá đơn đều được viết bằng tay, mỗi lá đơn viết bằng một nét chữ, cách trình bày khác nhau, có lá đơn viết còn sai lỗi chính tả. Thế nhưng nội dung các lá đơn lại có một điểm chung, toát lên nguyện vọng chân thành xin được thoát hộ nghèo.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây