Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử làm việc với Nhóm công tác giảm nghèo dân tộc thiểu số
Giám sát thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại huyện Bạch Thông
Kim Bôi rà soát xã, thôn hoàn thành chương trình 135 năm 2015
Nông thôn Sóc Trăng đổi mới từ Chương trình 135
Những bước phát triển toàn diện
Tiêu chí rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015
Xây dựng nông thôn mới: Nghiêm cấm huy động dân nghèo đóng góp
Tập trung nguồn lực cho chính sách dân tộc
Bình Thuận: bứt phá trong xây dựng nông thôn mới ở Đức Linh
Cơ hội giảm nghèo cho các huyện khó khăn

Giám sát thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại huyện Bạch Thông
Sáng 1/7, tại xã Vũ Muộn (Bạch Thông) Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc với xã Vũ Muộn, xã Sỹ Bình về việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135.

Nông thôn Sóc Trăng đổi mới từ Chương trình 135
Là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống nhiều nhất cả nước, nên Đảng bộ và chính quyền các cấp ở Sóc Trăng luôn xem việc thực hiện các chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng và nỗ lực triển khai hiệu quả.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây