Bài học xóa thôn nghèo ở Tà Năng
Đảng viên, công chức Chi bộ Vụ Tuyên Truyền và Văn phòng 135 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đổi thay ở vùng đồng bào Cơ Ho dưới chân núi Langbiang
Đưa Nậm Củm thoát nghèo
Mạnh dạn đầu tư làm giàu
Xã nông thôn mới của đồng bào Cơ Tu
Huyện Ngọc Lặc quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Kon Tum: Ban hành định mức hỗ trợ PTSX Chương trình 135 theo Quyết định 551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nhìn lại 6 năm thực hiện chính sách giảm nghèo cho đồng bào dân tộc
Quảng Ngãi: Hơn 1,6 tỷ đồng duy tu, bảo dưỡng các công trình tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Đảng viên, công chức Chi bộ Vụ Tuyên Truyền và Văn phòng 135 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nhân Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, sáng ngày 20/5, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), liên Chi bộ Vụ Tuyên truyền và Văn phòng 135 đã tổ chức Tọa đàm “Suy nghĩ của đảng viên, công chức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước”.

Huyện Ngọc Lặc quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Ngọc Lặc có 101.346 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 72,7% số dân, chủ yếu là 3 dân tộc Mường, Dao, Thái. Xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện đã thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS.

Bài học xóa thôn nghèo ở Tà Năng
Năm 2009, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (GNN&BV) trên địa bàn tỉnh. Ngoài huyện Đam Rông do Chính phủ đầu tư đến năm 2020, tỉnh chọn thêm 29 xã có tỉ lệ hộ nghèo trên 30% gọi là xã nghèo và giao các huyện, thành phố chọn thêm 94 thôn nghèo ngoài các xã trên để hỗ trợ giảm nghèo từ năm 2009 đến 2015. Năm 2013, 3 thôn của xã Tà Năng trở thành những thôn đầu tiên trong tỉnh hoàn thành Đề án thực hiện chương trình GNN&BV theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trước thời hạn 2 năm.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây