Cao Bằng: Trồng cây thanh long xóa nghèo
Yên Bái: 97% số hộ dân hưởng lợi từ dự án giảm nghèo
TS Colman Ross và những trăn trở về xóa nghèo ở Việt Nam
Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ tái nghèo
Bạc Liêu: Giảm nghèo bền vững từ mô hình đỡ đầu hộ nghèo
Hàng chục nghìn tỷ đồng đã hỗ trợ cho người nghèo và cận nghèo
Khoảng cách giàu nghèo về phúc lợi xã hội ngày càng lớn
Phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng quê hương
Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
Tỉnh Cao Bằng: Hơn 347 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo

Bạc Liêu: Giảm nghèo bền vững từ mô hình đỡ đầu hộ nghèo
Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống người dân còn khó khăn nên việc giảm nghèo được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Để giảm nghèo có hiệu quả, Bạc Liêu đã huy động nguồn lực, với nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có phân công ban, ngành cấp tỉnh đỡ đầu hộ nghèo.

Tỉnh Cao Bằng: Hơn 347 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo
Năm 2017, toàn tỉnh được giao 347 tỷ 266 triệu đồng để thực hiện các dự án giảm nghèo, gồm các dự án thuộc các chương trình 30a, 135, mô hình giảm nghèo bền vững, truyền thông giảm nghèo và thông tin.

Triển khai các dự án “Xây dựng mô hình giảm nghèo đa dạng sinh kế để nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thôn thuộc Chương trình 135, tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang”
Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2017, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đã tiến hành, khảo sát, chọn hộ và tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ dân tham gia mô hình trồng bưởi Diễn hữu cơ trong khuôn khổ chương trình “Xây dựng mô hình giảm nghèo đa dạng sinh kế để nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thôn thuộc Chương trình 135: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ, tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang”. Dự án do TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc làm Chủ trì nhiệm vụ với 11 dự án được triển khai tại 3 xã Minh Thanh, Đông Thọ (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), xã Canh Nậu (huyện ...