Cao Bằng giảm nghèo bền vững từ chính sách dân tộc
Hiệu quả xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hòa Bình
Phụ nữ Đông Hà làm tốt công tác giảm nghèo
Vinh dự, tự hào là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh
Dân có việc làm và thu nhập từ Chương trình 135
Xã Hải Phú về đích xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở Đạ Rsal (Lâm Đồng)
Giảm nghèo từ Chương trình 135/CP
Khánh Hải: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Khánh Tiến nỗ lực giảm nghèo

Ủy ban Dân tộc làm việc với Ngân hàng Thế giới
Ngày 6/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi làm việc với Đoàn xác định nhiệm vụ của Ngân hàng Thế giới (WB) để xây dựng dự án của WB hỗ trợ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Thừa lệnh của Lãnh đạo UBDT, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối CT135 chủ trì buổi làm việc.

Cao Bằng giảm nghèo bền vững từ chính sách dân tộc
Cao Bằng là tỉnh biên giới, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, thành phần đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đa dạng, cho nên đời sống người dân còn nghèo. Nhiều năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, địa phương vùng núi Đông Bắc này đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Hiệu quả xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hòa Bình
Những năm qua, với sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở, công tác xóa đói giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh miền núi Hòa Bình đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Chương trình 135 – Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã
Một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là cam kết của Chính phủ nước ta đối với các nhà tài trợ cho Chương trình 135 giai đoạn III là phải tăng cường trao quyền cho người dân. Các xã được hưởng hỗ trợ đồng thời phải là chủ đầu tư các công trình, dự án của Chương trình 135 giai đoạn III. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều xã hiện nay vẫn “loay hoay” với việc làm chủ đầu tư các công trình. Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?