Sự kiện nổi bật

Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015: Nhiều điểm mới trong thiết kế xây dựng

Tháng 6/2010 kết thúc Chương trình 135 giai đoạn II. Theo đó, để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào DTTS, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với các ban, ngành liên quan... nghiên cứu, thiết kế xây dựng (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn III, từ 2011-2015), để trình Chính phủ trong tháng 8/2010. Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Công Khanh, Vụ Trưởng Vụ Chính sách Dân tộc về những nét mới trong Chương trình giai đoạn tiếp theo.

Tới đây sẽ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III, vậy ông có thể cho biết những điểm khác biệt của giai đoạn này như thế nào?

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội giao cho UBDT xây dựng Chương trình Phát triển toàn diện về kinh tế- xã hội và môi trường ở những xã, thôn bản ĐBKK của vùng DTTS và miền núi. Dựa trên kết quả của Chương trình 135 giai đoạn I và II từ năm 1998 đến nay, UBDT dự kiến sẽ trình Chính phủ Chương trình 135 giai đoạn III với những mục tiêu chủ yếu: Thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội và đặc biệt là giảm khoảng cách khác biệt về sự phát triển giữa vùng ĐBKK với các vùng khác trong cả nước.

Một trong những mục tiêu cụ thể là nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống của người dân vùng DTTS và miền núi. Trong đó, có một mục tiêu phù hợp với mục tiêu của quốc gia là Chương trình giảm nghèo bền vững để nhằm giảm nhanh tỷ lệ nghèo đói và giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn bản ĐBKK. Chương trình đầu tư phát triển, hỗ trợ để các xã, thôn bản ĐBKK vùng DTTS và miền núi đạt được các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và mục tiêu của các chương trình, nghị quyết, chính sách khác trên địa bàn. Trong đó, tăng cường sự chủ động của địa phương và sự tham gia của các bên.
Giai đoạn này có nhiều điểm khác, nét mới, trong đó quá trình triển khai chú trọng đến môi trường sinh thái.

Nội dung đầu tư, hỗ trợ của Chương trình là gì, thưa ông?

Chương trình gồm 3 hợp phần chính: Hợp phần I: Hỗ trợ phát triển sản xuất tạo sinh kế bền vững nhằm nâng cao thu nhập: Phát triển mô hình sản xuất bền vững gắn với thị trường (hỗ trợ quy hoạch, định hướng sản xuất, liên kết với doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm...); hỗ trợ công cụ lao động, đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển sản xuất của người dân (tập huấn, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ…).

Hợp phần II: Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ công: Nâng cao năng lực quản lý, triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển; nâng cao năng lực hệ thống của cơ quan làm công tác dân tộc; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nước sạch, văn hóa thông tin...

Hợp phần III: Phát triển hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh: Công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất như đường giao thông thôn bản, đường vào vùng sản xuất, thủy lợi, chợ, trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa. Công trình phục vụ đời sống dân sinh: điện lưới hạ thế, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo thôn bản; tăng cường duy tu bảo dưỡng công trình.

Cách thức triển khai Chương trình như thế nào thưa ông?

Phương thức tiếp cận và cách thức tổ chức thực hiện là đi từ cơ sở, người dân địa phương lựa chọn công trình, hạng mục đầu tư: Dựa vào hiện trạng, nhu cầu của địa phương; căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương chú ý đến đặc điểm nhu cầu của từng vùng và lưu ý đến văn hóa, con người để đưa ra các nội dung hỗ trợ phù hợp, hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở, cụ thể là ở xã, thôn bản tự xác định mục tiêu, nội dung Chương trình thực hiện cũng như là giám sát các nội dung đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn III trên cơ sở có một số nội dung nâng cao năng lực cho bản thân cán bộ xã, thôn bản, nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện của người dân trên địa bàn.

Thực hiện cơ cấu phân bổ vốn khác nhau giữa các vùng để đảm bảo sự phù hợp. Ví dụ: Miền núi phía Bắc và Bắc miền trung, tập trung nhiều vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, sinh kế bền vững; địa bàn vùng Nam bộ, vốn tập trung cho hợp phần hỗ trợ sinh kế bền vững nhằm nâng cao thu nhập và hợp phần tăng cường năng lực, cải thiện dịch vụ công...

UBDT đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chương trình 135 giai đoạn III, trình Chính phủ vào tháng 8/2010. Dự kiến, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII (tháng 10/2010) Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Cảm ơn ông!

Thu Huyền (thực hiện.)

[TT: NTP]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
 • Chương trình giảm nghèo bền vững 2016-2020: Sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt - (24/11)
 • Tập trung xóa đói, giảm nghèo tại ba vùng chiến lược - (20/11)
 • Giảm "cho không" - Hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho đồng bào dân tộc - (18/11)
 • Ứng 210 tỷ đồng cho 6 địa phương xây dựng NTM - (07/11)
 • Công tác truyền thông Chương trình 135 đang đạt được những kết quả tích cực - (06/11)
 • Nghiên cứu sửa tiêu chí nông thôn mới - (30/10)
 • Giảm nghèo bền vững: Xóa cơ chế “cho không”, chuyển sang hỗ trợ trực tiếp - (30/10)
 • Xóa đói, giảm nghèo bền vững - (29/10)
  • adv
  • adv

  Truy cập : 682828