Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với ông Ousmne Dione - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Giảm nghèo bắt đầu tư thay đổi nếp nghĩ
Giảm nghèo bền vững: Cách làm mới ở Thanh Lương
Huyện nghèo Nam Trà giảm nghèo bền vững bằng triển khai chương trình “Ba kèm một”
Quy định mới về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 755/QĐ-TTg: Nhiều địa phương chưa hoàn thành mục tiêu
Hỗ trợ đồng bào DTTS khởi nghiệp: Chính sách nhiều, tiếp cận không dễ!
Giảm nghèo vùng DTTS: Giải quyết theo các chỉ số của chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn nhiều khó khăn và thách thức
Khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn trong tiếp cận chính sách
Thoát nghèo, trở thành tỷ phú nhờ mô hình trồng cây Cà gai leo

Cần có chính sách chiến nược phát triển sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch ở Hà Giang
Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều giải pháp để đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp hướng tới phục vụ du lịch. Nhiều nông sản không chỉ thỏa mãn nhu cầu của du khách mà đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng cao nguyên đá. Nhưng để những nông sản này không trở thành sản phẩm “phong trào” thì Hà Giang cần có chính sách đầu tư phát triển căn cơ hơn.

Cần bám sát nhu cầu thực tế trong bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã
Kinh tế hợp tác, trong đó nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đang trên hành trình “vật lộn” để trụ vững và phát triển trong bối cảnh hội nhập cạnh tranh gay gắt. Một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của HTX chính là chất lượng nguồn nhân lực.